υπεσ-αυτοδιοικητικές-εκλογές-μέχρι-π-1198926
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | 13.09.2023 | 18:54

ΥΠΕΣ -Αυτοδιοικητικές εκλογές: Μέχρι πότε η ανακήρυξη των συνδυασμών στη Θεσσαλία

ΥΠΕΣ: Για τις  15η Σεπτεμβρίου 2023, μετατίθεται η ημερομηνία για την ανακήρυξη των συνδυασμών, ειδικά για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και αποκλειστικά για τα αρμόδια δικαστήρια που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας μετατίθεται για τη 15η Σεπτεμβρίου 2023, καθώς η λειτουργία των εν λόγω δικαστηρίων έχει ανασταλεί για το χρονικό διάστημα από 8 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, σύμφωνα με τις υπό στοιχεία 38991οικ./8.9.2023 (Β΄ 5382) και 38993οικ./9.9.2023 (Β΄ 5385) αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό ειδικά για τους συνδυασμούς που ανακηρύσσονται από τα δικαστήρια που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η

δυνατότητα παραίτησης υποψηφίου δημοτικού συμβούλου, συμβούλου δημοτικής κοινότητας ή προέδρου δημοτικής κοινότητας και περιφερειακού

συμβούλου μετά από την οριστική υποβολή του συνδυασμού, η οποία έλαβε χώρα μέχρι την 31η Αυγούστου 2023, είναι επιτρεπτή και μπορεί να υποβληθεί μέχρι την προηγούμενη της ανακήρυξης των συνδυασμών στο αρμόδιο πρωτοδικείο, δηλ. την 14η Σεπτεμβρίου 2023.