Βουλή: 17 υπουργικές τροπολογίες στο τελευταίο νομοσχέδιο (λίστα)

17 είναι οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο ν/σ «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας».

Αναλυτικά:

 • Αρ. Τροπολογίας: 2229/190 6.6.2019
  Περιγραφή: Καταβολή επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων στους ανασφάλιστους υπερήλικες με την ιδιότητα του μέλους της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2230/191 6.6.2019
  Περιγραφή: Επέκταση της χρονικής διάρκειας των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα και για τους ωφελούμενους που απασχολούνται σε δήμους και περιφέρειες
 • Αρ. Τροπολογίας: 2231/192 6.6.2019
  Περιγραφή: Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
 • Αρ. Τροπολογίας: 2232/193 6.6.2019
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Αρ. Τροπολογίας: 2233/194 6.6.2019
  Περιγραφή: α) Ρυθμίσεις για την «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» και β) Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 (Α΄ 261)
 • Αρ. Τροπολογίας: 2234/195 6.6.2019
  Περιγραφή: Μείωση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 • Αρ. Τροπολογίας: 2235/196 6.6.2019
  Περιγραφή: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)
 • Αρ. Τροπολογίας: 2247/208 6.6.2019
  Περιγραφή: Ρύθμιση εργασιακών θεμάτων Υπουργείου Υγείας
 • Αρ. Τροπολογίας: 2248/209 6.6.2019
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και για τον Μακροχρόνιο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος
 • Αρ. Τροπολογίας: 2249/210 6.6.2019
  Περιγραφή: α) Ρυθμίσεις για τον ορισμό του πλαισίου της εποπτικής αρμοδιότητας κατά τη διενέργεια εταιρικών μετασχηματισμών στους οποίους μετέχει πιστωτικό ίδρυμα. β) Ρύθμιση διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των άμεσων θυγατρικών της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» πλην του Τ.Χ.Σ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2250/211 7.6.2019
  Περιγραφή: Απαγόρευση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο παρακώλυσης κυκλοφορίας του Τύπου
 • Αρ. Τροπολογίας: 2251/212 7.6.2019
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
 • Αρ. Τροπολογίας: 2252/213 7.6.2019
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Αρ. Τροπολογίας: 2253/214 7.6.2019
  Περιγραφή: Επιδότηση των τοκοχρεωλυτικών δόσεων των δανείων που χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 2 του ν. 2116/1993 και 37 του ν. 2224/1994 με επιδότηση του επιτοκίου από τον ΟΕΚ
 • Αρ. Τροπολογίας: 2254/215 7.6.2019
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών
 • Αρ. Τροπολογίας: 2255/216 7.6.2019
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΒΟΥΛΗ, ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!