Τροπολογία: Διευκολύνει απόκτηση ιθαγένειας για αλλοδαπούς, διορισμό στο Δημόσιο για ομογενείς

Σημαντικές αλλαγές για την ιθαγένεια επιφέρει ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε σε «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Πρόληψη και τη Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας,» του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για ρύθμιση που είχε πραναγγελθεί από το ΥΠΕΣ και αφορά μεταξύ άλλων 250.000 αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν 12 χρόνια νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα. Παράλληλα με την τροπολογία εξισώνονται, αναφορικά με το δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, τα ελληνικά σχολεία με τα ξένα σχολεία στην Ελλάδα που ακολουθούν το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας, εκλογικεύονται ζητήματα απόδοσης της ιθαγένειας στους συζύγους Ελλήνων διπλωματών, σε σχέση με την υπηρεσία τους και τη διαμονή, στο εξωτερικό, διευκολύνονται εύλογες διορθώσεις αποφάσεων πολιτογράφησης από Δημάρχους, για ορθογραφικές αστοχίες κ.α. Αναλυτικά:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, ΑΛΛΑΓΕΣ, ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ