Σεμινάρια δημοσίων υπαλλήλων για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα (εγκύκλιος)

Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ανάρτησης από τους υπόχρεους φορείς, των οριζόμενων στο ν. 4440/2016, άρθρο 16, στοιχείων στη βάση δεδομένων του Ψηφιακού Οργανογράμματος της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο του υπουργείο σημειώνεται:

«Ενόψει της έναρξης της ως άνω διαδικασίας, το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε συνεργασία με την Υπηρεσία μας, έχει εντάξει στα προγράμματα επιμόρφωσης το ειδικό πρόγραμμα με τίτλο «Η εφαρμογή του ενιαίου συστήματος κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» όπου οι επιμορφωνόμενοι θα ενημερωθούν για τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργικότητες της εφαρμογής ώστε να είναι σε θέση να χειρίζονται τις εφαρμογές του Ψηφιακού Οργανογράμματος, των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) και του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)».

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, παρακαλεί τους φορείς που δεν έχουν ακόμη ορίσει τους υπαλλήλους οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την καταχώρηση των στοιχείων και την ανάρτηση των ειδικών ΠΘΕ στην εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος, να ενεργήσουν σχετικά το συντομότερο δυνατό, αποστέλλοντας τα σχετικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο επικοινωνίας) προς το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΕΝΙΝΑΡΙΑ