Προγραμμάτα Άθλησης για Όλους: Μειωμένο κόστος, αξιοποίηση δημοτικών χώρων (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο που προβλέπει αλλαγές των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο), εξέδωσε ο υφυπουργός Αθλητισμού Λ. Αυγενάκη, στην οποία σημειώνει:

Με στόχο την υποστήριξη και την ανάπτυξη των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο), τα οποία επιδρούν καταλυτικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την αύξηση της συμμετοχής στον αθλητισμό και στις δραστηριότητες σωματικής άσκησης μέσω των Εκδηλώσεων
Άθλησης για Όλους (Ε.Α.γ.Ο.), η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προχώρησε στην αναμόρφωση και στον εκσυγχρονισμό του Οργανωτικού Πλαισίου, το οποίο εκδίδεται σε εξουσιοδότηση του άρθρου 39 παρ.2 του ν.2725/99 ως ισχύει, δίνοντας έμφαση στα ακόλουθα:

 σε καινοτόμα προγράμματα πραγματοποιήσιμα κυρίως σε υπαίθριους και ανοιχτούς χώρους με έμφαση τη γνωριμία των πολιτών με αθλήματα, την κάλυψη των αθλητικών αναγκών περισσότερων πολιτών, την αξιοποίηση δημοτικών χώρων και χώρων αναψυχής με μειωμένο κόστος σε σχέση με τα υλοποιήσιμα μέχρι σήμερα προγράμματα,

 στη σύνδεση των υπαρχόντων Π.Α.γ.Ο., που παραμένουν ως επιλέξιμα από τους φορείς, με τα νέα προτεινόμενα προγράμματα και Ε.Α.γ.Ο., ακολουθώντας τις αντίστοιχες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ρόλο του αθλητισμού στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της υγείας,

 στην απλούστευση των διαδικασιών πιστοποίησης και αίτησης-πρότασης από τους Φορείς υλοποίησης και στη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης τους,

 στην υλοποίηση συγκεκριμένης διαδικασίας αξιολόγησης του συνόλου των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. που υλοποιούν οι φορείς,

 στην καλύτερη αποτύπωση των προσόντων των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) που θα υλοποιήσουν τα αντίστοιχα προγράμματα οι οποίοι προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.6 του ν.2725/99 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει και εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ. αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (Α΄280),

 στη σύνδεση της κατανομής των θέσεων για την πρόσληψη των Π.Φ.Α. με σκοπό τη στελέχωση των Φορέων που θα υλοποιήσουν τα Π.Α.γ.Ο., με τα εγκεκριμένα και επιχορηγούμενα από τη Γ.Γ.Α. προγράμματα,

 στον έλεγχο του σχεδίου προκήρυξης πρόσληψης Π.Φ.Α. από τους Φορείς για το σύνολο των εγκεκριμένων Π.Α.γ.Ο.

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/86475/3337/207/52

Ηµ/νία: 17/02/2020

Επισημαίνουμε, πως το επισυναπτόμενο Οργανωτικό Πλαίσιο υλοποίησης Π.Α.γ.Ο., αντικαταστάθηκε και αναθεωρήθηκε, βασιζόμενο στις νέες πρακτικές και διαδικασίες, ως αυτές έχουν ήδη καταγραφεί από την υπηρεσία πως ακολουθούνται από τους φορείς υλοποίησης, και μπορείτε να το βρείτε αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α. (www.gga.gov.gr) ή ανατρέχοντας στο ΦΕΚ 461/Β/14-02-2020.

Με βάση τα παραπάνω, οι Φορείς που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. καλούνται να αποστείλουν αιτήματα πιστοποίησης το αργότερο έως 10/03/2020 στο Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, προκειμένου να αξιολογηθούν και πιστοποιηθούν, συνοδευόμενα από τα προβλεπόμενα εις το άρθρο 4 παράγραφο 1 δικαιολογητικά στο κατά νόμο ισχύον Οργανωτικό Πλαίσιο Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, η Γ.Γ.Α. θα εκδώσει σχετική πρόσκληση,

απευθυνόμενη αποκλειστικά και μόνο στους πιστοποιημένους φορείς, για υποβολή προτάσεωναιτημάτων για:

 την κατανομή θέσεων πρόσληψης Π.Φ.Α.,
 την έγκριση προς υλοποίηση Π.Α.γ.Ο. ή και Ε.Α.γ.Ο.,
 την επιχορήγηση μέρους των εγκεκριμένων προς υλοποίηση Π.Α.γ.Ο. ή και Ε.Α.γ.Ο. (με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις των Α.Λ.Ε. της Γ.Γ.Α.), με τις κατά Νόμο και Οργανωτικό Πλαίσιο δεσμευτικές ημερολογιακές προθεσμίες, εντός των οποίων όλοι οι φορείς που επιθυμούν να υλοποιήσουν Π.Α.γ.Ο. ή και Ε.Α.γ.Ο., θα πρέπει να ανταποκριθούν.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!