Πότε γίνεται καταβολή τέλους αδείας κυκλοφορίας οχήματος (εγκύκλιος) - Aftodioikisi.gr
Τετάρτη
20
Οκτώβριος
Back

Πότε γίνεται καταβολή τέλους αδείας κυκλοφορίας οχήματος (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο σχετική με την καταβολή τέλους αδείας κυκλοφορίας οχήµατος, εξέδωσε το υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, στην οποία σημειώνεται:

«Σχετ.: α. Οι υπ’ αριθµ. οικ Α 34465/2669/25-06-2014 (Α∆Α: 7Θ4Γ1-4Φ5) και οικ Α
51967/4086/10-09-2014 (Α∆Α: 653Φ1-Υ6Α) Εγκύκλιοι του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων.

β. Η υπ’ αριθµ. 28309/1871/12-08-2014 (Β’ 2263) υ.α.

Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών που αναφέρονται στο εν θέµατι αντικείµενο και σε
ό,τι αφορά τα επιβατηγά αυτοκίνητα, υπενθυµίζεται ότι τέλος άδειας κυκλοφορίας οχήµατος
εισπράττεται στις περιπτώσεις έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας κατά τα οριζόµενα στην
παρ. 1 του άρθρου 89 του άρθρου Κ.Ο.Κ., ήτοι κατόπιν αλλαγής του κατόχου του οχήµατος ή µεταβολής των αναγραφόµενων κύριων χαρακτηριστικών στοιχείων του οχήµατος στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας, όπως αυτά καθορίζονται µε την παράγραφο 1 του άρθρου µόνου του Κεφαλαίου Β’ της υπ’ αριθµ. ΣΤ 1832/19-01-1978 (Β’ 103) υ.α..

Ως εκ τούτου, και για την οµοιόµορφη εφαρµογή της οικείας νοµοθεσίας,
διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας για Επιβατηγό
∆ηµόσιας Χρήσης- ΤΑΞΙ (Ε.∆.Χ.- ΤΑΞΙ) αυτοκίνητο λόγω αλλαγής χαρακτηριστικών στοιχείων του οχήµατος, όπως ταξιµέτρου, ελαστικών ή άλλων χαρακτηριστικών του οχήµατος που δεν χαρακτηρίζονται ως κύρια κατά την προαναφερόµενη διάταξη της υπ’ αριθµ. ΣΤ 1832/19-01- 1978 υ.α., δεν οφείλεται τέλος αδείας».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!