Πώς θα επανασυσταθεί η Δημοτική Αστυνομία – Όλες οι διαδικασίες και οι προθεσμίες (εγκύκλιος)

Tις διαδικασίες με τις οποίες θα επανασυσταθεί η Δημοτική Αστυνομία και θα αποκατασταθούν οι υπάλληλοι της περιγράφει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης την οποία υπογράφει ο Νίκος Βούτσης.  Σύμφωνα με την εγκύκλιο που είναι εφαρμοστική του νόμου 4325/2015 (Α΄47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (άρθρο 19) από 11.5.2015 καταργούνται οι 1542 θέσεις στην Ελληνική Αστυνομία στις οποίες εντάχθηκαν ̟οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί,  και ε̟πανασυστήνονται οι θέσεις και οι κλάδοι ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας ̟που είχαν καταργηθεί με την ̟αρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Στην εγκύκλιο δεν εμπίπτουν οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σωφρονιστικά καταστήματα και σε υπηρεσίες ασύλου και μετανάστευσης.

Προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, εντός δέκα ημερών από την 11η Μαΐου 2015, ημέρα δημοσίευσης του νόμου, στη Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού του Δήμου, στον οποίο ανήκαν οργανικά.

Το προσωπικό αυτό διαπιστώνεται αναδρομικά από 11-5-2015, ως προσωπικό του Δήμου, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα, μετά από έκδοση διαπιστωτικής πράξης του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου (Δημάρχου), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, απευθείας από τους Δήμους, χωρίς να αποστέλλεται δηλ. για έλεγχο νομιμότητας στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Σημειώνεται ότι κάθε Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη μη επανασύσταση υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις των δημοτικών αστυνομικών που είχαν επανασυσταθεί καταργούνται.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ


Αφήστε μια απάντηση