Πώς θα ελέγχεται η γνησιότητα των εγγράφων στο Δημόσιο – Τι προβλέπει νέα εγκύκλιος

Στην εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου της γνησιότητας εγγράφων στο δημόσιο, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία ζητεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η σχετική διαδικασία κρίνεται αναγκαία  μετά την κατάργηση υποβολής των επικυρωμένων αντιγράφων.

Με εγκύκλιο του ζητεί ο γενικός γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Τσουκαλάς από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι φορείς του δημοσίου να υλοποιήσουν τα όσα προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η εγκύκλιο εκδόθηκε μετά τη διαπίστωση ότι οι περισσότεροι φορείς δεν καταχώρησαν τα αποτελέσματα των ελέγχων τους στο ειδικό πληροφορικό σύστημα, που υπάρχει προκειμένου να εξετάζεται η ορθή εφαρμογή του νόμου.

Σύμφωνα με το νόμο οι φορείς, που υποχρεούνται να αποδέχονται τα αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων, έχουν υποχρέωση να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο ανά τρίμηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται σε αυτές (άρθρο 1 του Ν. 4250/2014), προκειμένου να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον.

Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/86, όπως ισχύει, και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αμέσως. Επιπροσθέτως, η Υπηρεσία οφείλει να διαβιβάζει άμεσα την υπόθεση στην Εισαγγελία του τόπου που αυτή εδρεύει.

Στην εγκύκλιο  ο ζητείται η άμεση ανταπόκριση όλων των υπόχρεων φορέων με την εισαγωγή των στοιχείων παρελθόντων τριμήνων και την εφαρμογή της ισχύουσας νομικής διαδικασίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


Αφήστε μια απάντηση