Παρατηρητήριο: Έτσι θα ελέγχονται οι προϋπολογισμοί των ΟΤΑ -Ποιες θα είναι οι κυρώσεις (ΦΕΚ)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ, Σκουρλέτη και Χουλιαράκη με θέμα τον υπολογισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων και την παρακολούθηση των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών τους προσώπων από το «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA».

Το Παρατηρητήριο ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σχετικά με τη λειτουργία του, το ΦΕΚ αναφέρει:

«Η κατάρτιση ρεαλιστικού ταμειακού προϋπολογισμού συνεπάγεται την εκτίμηση πραγματοποίησης και εξόφλησης του συνόλου των δαπανών που έχουν εγγραφεί σε αυτόν και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να υφίσταται εκτίμηση για δημιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων. Συνεπώς, στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, το εκτιμώμενο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του οικονομικού έτους ισούται με μηδέν (0). Ο φορέας υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το Παρατηρητήριο για τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν για τη διόρθωση σε περίπτωση απόκλισης.

Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή των ΟΠΔ και την εκτέλεση των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών προσώπων, μέσω του Κόμβου Διαλειτουρ- γικότητας που τηρείται με ευθύνη της Διεύθυνσης Οικο- νομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί του τύπου, του περιεχομένου, του χρόνου και του τρόπου υποβολής των οικονομικών στοιχείων των OTA. Σε περίπτωση που o OTA ή το νομικό πρόσωπο δεν μεριμνά για τη διάθεση των προβλεπόμενων στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και, εφόσον απαιτείται, στις λοιπές βάσεις δε- δομένων του ΥΠΕΣ, με τρόπο που καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Αν o OTA δεν αποστέλλει το ΟΠΔ εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του OTA από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)> για όσο χρόνο καθυστερεί η αποστολή του ΟΠΔ».

ΦΕΚ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΟΤΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!