ΟΑΕΔ: Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ (ΦΕΚ)

e-ΕΦΚΑ

ΟΑΕΔ: Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ απόφαση στην οποία ορίζεται ο Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών του ΟΑΕΔ που διεκπεραιώνονται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Η εν λόγω Κοινή υπουργική Απόφαση είναι η 13908/2021 – ΦΕΚ 1521/15-4-2021 και προβλέπει τα εξής:

Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών του ΟΑΕΔ που διεκπεραιώνονται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Οι διοικητικές διαδικασίες του ΟΑΕΔ, οι οποίες μπορεί να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 31 του ν. 3013/2002 (Α’ 102), όπως ισχύει, είναι οι ακόλουθες:

Α. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

 1. α. Πιστοποιητικό Σπουδών, μαθητών/σπουδαστών των ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ για στρατολογική χρήση/Βεβαίωση Σπουδών μαθητών/σπουδαστών των ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΕΚ ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ.

β. Βεβαίωση σπουδών μαθητών ΕΠΑ.Σ. (ανήλικοι μαθητές).

 1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ωρομίσθιων καθηγητών ΕΠΑ.Σ./ΙΕΚ/ΚΕΚ/ΚΕΚ ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ.
 2. Βεβαίωση προϋπηρεσίας αναπληρωτών καθηγητών ΕΠΑ.Σ./ΙΕΚ/ΚΕΚ ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 1. Αίτηση διαθεσιμότητας.
 2. Αίτηση παροχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη.
 3. Αίτηση αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 92 του ν. 4416/2017 σχετικά με την περιστασιακή εργασία των εγγεγραμμένων ανέργων.
 4. Παραλαβή απόφασης (εγκριτικής/απορριπτικής) (Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης μέσω ΚΕΠ).
 5. Καταβολή αποδοχών σε μαθητές – σπουδαστές – φοιτητές που απέχουν από την εργασία τους για συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις.

Διαδικασία υποβολής της αίτησης από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

 1. Για τη διεκπεραίωση κάθε μίας από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 διαδικασίες, ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το αντίστοιχο έντυπο της αίτησης. Τα έντυπα που αντιστοιχούν σε κάθε μία από τις ανωτέρω διαδικασίες επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και είναι αυτά που θα χρησιμοποιούνται από τα Κ.Ε.Π. και τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες για τη διευκόλυνσή τους.
 2. Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μέσω του Κ.Ε.Π. και υπογράφεται ταυτόχρονα αντίγραφο της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο ή τον αντιπρόσωπό του.
 3. Το Κ.Ε.Π. διαβιβάζει άμεσα το αναφερόμενο αντίγραφο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Διαλειτουργικότητα συστημάτων

 1. Ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες για την ομαλή και ασφαλή διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών ενώ φροντίζουν για την τήρηση των απαραίτητων στοιχείων, ώστε να καθίσταται εφικτή η παραγωγή αναφορών και στατιστικών αλλά και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω των Κ.Ε.Π.
 2. Κάθε αλλαγή στις παρεχόμενες, για το σκοπό της παρούσας απόφασης, διοικητικές διαδικασίες του ΟΑΕΔ γίνεται σε συμφωνία με την ως άνω αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ώστε να γίνονται έγκαιρα οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο σύστημα υποστήριξης των Κ.Ε.Π.
 3. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ διατίθεται, το αργότερο 15 ημέρες πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων στα Κ.Ε.Π. εγχειρίδιο χρήσης κάθε μίας από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 διαδικασίες καθώς και τυχόν οδηγίες για τη διεκπεραίωσή τους.

Τροποποίηση διατάξεων της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524/12-08-2015 (Β’1845) κοινής υπουργικής απόφασης

 1. Το τελευταίο εδάφιο της περ. Α της παρ. 2 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής:

«Η ανανέωση γίνεται εντός διαστήματος είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών που προηγείται της προβλεπόμενης ημερομηνίας λήξης ισχύος του Δελτίου, συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας λήξης. Η εφαρμογή της προθεσμίας των είκοσι ημερολογιακών ημερών άρχεται την 01/06/2021.»

 1. Η περ. 8 της ομάδας διαδικασιών ΙΙΙ τροποποιείται ως εξής:

«8. ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε., τ. ΕΤΑΑ) (άρθρο 50 του ν. 4488/2017).»

 1. Το δικαιολογητικό γ) του επιδόματος 1) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ (άρθρο 22 του ν. 1836/1989) της περ. Γ της παρ. 2 τροποποιείται ως εξής:

«γ) Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου για τις επαγγελματικές κατηγορίες μουσικών, χορευτών και τεχνικών απασχολούμενων σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις.»

Καταργούμενες διατάξεις

Η περ. 2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΠΑ) (άρθρο 2 του ν. 1545/1985) της ομάδας διαδικασιών ΙΙΙ της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524/12-08-2015 (Β’1845) κοινής υπουργικής απόφασης καταργείται.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΦΕΚ, ΚΕΠ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!