Κορωνοϊός: Ε1 & βεβαίωση για μετακίνηση με ταξί ή μισθωμένο όχημα (εγκύκλιος)

Επεκτείνεται η δυνατότητα προσωρινής ακινησίας στους φορείς και τις επιχειρήσεις που έχουν ταξινομήσει τουριστικά τρένα και στις σχολικές μονάδες που έχουν ταξινομήσει Λεωφορεία Ιδιωτικής Χρήσης για τη μεταφορά μαθητών, με εγκύκλιο που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Η προσωρινή ακινησία διαρκεί έως τις 31 Μαΐου 2020 και μπορεί να παραταθεί, εφόσον το επιβάλουν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID – 19. Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη δυνατότητα έχει χορηγηθεί στα Τουριστικά Λεωφορεία Δ.Χ. ή Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δ.Χ. Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων.

Επιπλέον, με την παρούσα εγκύκλιο, αποσαφηνίζεται ότι οι πολίτες που επιβιβάζονται σε κάθε είδους οδικό μεταφορικό μέσο ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, ΤΑΞΙ, Κ.Τ.Ε.Λ., εκμισθωμένα Ε.Ι.Χ. με οδηγό και ΙΧ, φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους και επιδεικνύουν σε τυχόν έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο και την προβλεπόμενη βεβαίωση κίνησης (τύπου Α ή Β), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Ειδικώς, λαμβάνοντας υπόψη τους επιτακτικούς λόγους μείωσης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, στην περίπτωση εκτέλεσης διαδρομής από ΤΑΞΙ και όχημα Ειδικής Μίσθωσης, όπου η μόνιμη κατοικία/σημείο αποβίβασης του επιβάτη είναι σε σημείο εκτός των ορίων της έδρας του οχήματος, τότε ο επιβάτης οφείλει, επιπροσθέτως, να φέρει και να επιδεικνύει στον επαγγελματία οδηγό αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) όπου φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι:

Σε συνέχεια των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν με τα α’ και β’ σχετικά από το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης κατάστασης
από την εμφάνιση της πανδημίας του COVID-19 και για την αντιμετώπιση των αρνητικών
συνεπειών αυτής καθώς και τη διασφάλισης της ομαλής λειτουργία της αγοράς και της
επιχειρηματικότητας, πληροφορούμε τα ακόλουθα:
1. Το περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. οικ. 21496/1099/31.03.2020 (ΑΔΑ: 9Κ5Ψ465ΧΘΞ-ΑΚΠ)
Εγκυκλίου του Υπουργείου περί της δυνατότητας προσωρινής ακινησίας δια της κατάθεσης των
στοιχείων (άδεια και πινακίδες) κυκλοφορίας των οχημάτων εφαρμόζοντας τη διαδικασία του
άρθρου 1 της ΥΑ Φ.10035/2523/131/16 (Β΄2896) επεκτείνεται στους φορείς ή επιχειρήσεις που
έχουν, κατά την κείμενη νομοθεσία, ταξινομήσει Τουριστικά Τραίνα καθώς και στις σχολικές
μονάδες, εκπαιδευτικές δομές και φορείς που έχουν ταξινομήσει Λεωφορεία Ιδιωτικής Χρήσης
για την μεταφορά των μαθητών (σχολικά). Η προσωρινή ακινησία που χορηγείται σύμφωνα με
τα ανωτέρω διαρκεί έως τις 31.05.2020 και δύναται να παραταθεί, εφόσον οι έκτακτες συνθήκες
το επιβάλουν.
2. Εξυπακούεται ότι οι πολίτες που για τις κατ’ εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρου πρώτου υπ’
αριθμ. Δ1α/Γ.Π/οικ.20036/22.03.2020 (Β’ 986) κ.υ.α. μετακινήσεις τους επιβιβάζονται κατά τα
οριζόμενα της υπ’ αριθμ. οικ. 21656/1115/01.04.2020 (ΑΔΑ: 9ΚΡ9465ΧΘΞ-ΔΟ4) Εγκύκλιου του
Υπουργείου σε κάθε είδους οδικό μεταφορικό μέσο ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, λ.χ. Ε.Δ.Χ.-
ΤΑΞΙ, Κ.Τ.Ε.Λ., εκμισθωμένα Ε.Ι.Χ. με οδηγό κλπ, φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους και
επιδεικνύουν σε τυχόν έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου την αστυνομική τους ταυτότητα
ή διαβατήριο και την προβλεπόμενη βεβαίωση κίνησης (τύπου Α ή Β), σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή.

3. Ειδικώς, λαμβάνοντας υπόψη τους επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου
δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID19, στην περίπτωση εκτέλεσης διαδρομής από Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ) όχημα
όπου η μόνιμη κατοικία/σημείο αποβίβασης του επιβάτη είναι, κατά τα οριζόμενα στο
ν.4070/2012 (Α’ 82), σε σημείο εκτός των ορίων της έδρας- διοικητικής μονάδας του οχήματος,
τότε ο επιβάτης οφείλει, επιπροσθέτως, να φέρει και να επιδεικνύει στον οδηγό του Ε.Δ.Χ.
οχήματος αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 όπου εμφαίνεται η διεύθυνση
κατοικίας του.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ, ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΕΝΑ, ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!