Κοινωφελής: Παράταση συμβάσεων του προγράμματος αντιπυρικής προστασίας (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άρχεται η ισχύς της ΚΥΑ για την τροποποίηση της απόφασης «Για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, για την ANTIΠYPIKH ΠPOΣTAΣIA TΩN ΔAΣIKΩN OIKOΣYΣTHMATΩN THΣ XΩPAΣ».

Την απόφαση συνυπογραφούν οι Υπουργοί Εργασίας, Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι αναπληρωτές Υπουργοί Περιβάλλοντος και Οικονομικών και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η απόφαση τροποποιείται σε συνέχεια της τροπολογία της 21ης Φεβρουαρίου, που ψηφίστηκε και προέβλεψε τη δυνατότητα επέκτασης των κοινωφελών προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας, και με αυτή παρατείνεται η απασχόληση των 5.066 εργαζομένων για οχτώ (8) μήνες μετά την προβλεπόμενη λήξη των συμβάσεων. Επίσης προβλέπεται και αύξηση της αμοιβής των εργαζομένων, με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αύξηση του κατώτατου και κατάργηση του υποκατώτατου μισθού.

Η τροποποίηση:

  1. Στο τέλος της παρ. 1.2. του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η παρούσα δράση επεκτείνεται, μετά το πέρας της, για διάστημα οκτώ (8) επιπλέον μηνών».
  2. Η παρ. 2.3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2.3. Αντικείμενο της δράσης είναι η τοποθέτηση προσωπικού (εφεξής ωφελούμενοι/ες) για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, όπως η δημόσια πρόσκληση εξειδικεύει, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Επιβλέποντες Φορείς) βάσει του ν. 4152/2013, όπως ισχύει. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και οι ενέργειες ορισμού των επιβλεπόντων φορέων και των θέσεων απασχόλησης ανά φορέα και ειδικότητα, η κατάταξη και η σύζευξη των ανέργων με τις θέσεις εργασίας των επιβλεπόντων φορέων.

Πέραν των ανωτέρω, ο σχεδιασμός των ως άνω προγραμμάτων δύναται να περιλαμβάνει και δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων (κατάρτιση, συμβουλευτική, επιμορφωτικά σεμινάρια κ.λπ.), με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας, οι οποίες εξειδικεύονται στην πρόσκληση που δημοσιεύεται στο πλαίσιο της δράσης Προώθησης της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις ως άνω δράσεις καλύπτεται από το πρόγραμμα.

Μετά το πέρας της ως άνω οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης, οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να απασχολούνται για επιπλέον οκτώ (8) μήνες, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική δημόσια πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα».

  1. Τα υποστοιχεία αα) και ββ) του στοιχείου α) της παρ. 72 του άρθρου 7 αντικαθίσταται από τη φράση «στο 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ημερησίως και όχι ανώτερα από το καθαρό ποσό του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού μηνιαίως, το οποίο ανέρχεται κατά τη δημοσίευση της παρούσας σε 21,84 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 546,00 ευρώ μηνιαίως». Κατά τα λοιπά ισχύει η 84675/23.3.2018 (Β’ 1510) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

ΦΕΚ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΦΕΚ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ, ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!