κινητικότητα-και-η-συνέντευξη-στο-τελ-78838
ΔΗΜΟΣΙΟ | 18.11.2016 | 12:22

Κινητικότητα: Και η συνέντευξη στο τελικό κείμενο του ν/σ

Η δυνατότητα συνέντευξης μεταξύ των τριών επικρατέστερων υπαλλήλων που διεκδικούν την ίδια θέση, πριν ο φορέας υποδοχής καταλήξει στην τελική επιλογή του, περιλαμβάνεται, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, το νομοσχέδιο για την κινητικότητα που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή,  ώστε να ψηφιστεί με τη διαδικασία του επείγοντος την ερχόμενη Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως προβλέπει το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου, η αξιολόγηση των υποψήφιων προς μετάταξη υπαλλήλων θα γίνεται από τριμελές όργανο του φορέα που έχει ζητήσει να δεχτεί υπαλλήλους για την κάλυψη των κενών του, το οποίο θα στελεχώνεται από τον γενικό διευθυντή και τον διευθυντή της υπηρεσίας στην οποία ανήκει η προς κάλυψη θέση, καθώς και τον διευθυντή προσωπικού του φορέα.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται  με βάση τέσσερα κριτήρια:

α) τη συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τη θέση που διεκδικούν

β) τις εκθέσεις αξιολόγησής τους

γ) την εμπειρία τους σε συναφές αντικείμενο

δ) κάθε στοιχείο του προσωπικού τους μητρώου που τεκμηριώνει την καταλληλότητά τους

Στο κείμενο του νομοσχεδίου που πρόκειται να κατατεθεί προβλέπεται και ένα πέμπτο στάδιο, η δυνατότητα συνέντευξης μεταξύ των τριών επικρατέστερων. Υπενθυμίζεται ότι με βάση το αρχικό κείμενο «το πρακτικό επιλογής είναι ειδικά αιτιολογημένο, περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων και εισήγηση για τον υποψήφιο που πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και καθορισμό τουλάχιστον τριών (3) επιλαχόντων, εφόσον υπάρχουν».