Υπ. Παιδείας: Εγκύκλιος για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π ΑΕΙ & ΤΕΙ

Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι, δίνει με εγκύκλιο του το υπουργείο Παιδείας.

Το υπουργείο επικαλείται τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α’/11-05-2016), βάση του οποίου ορίζονται τα κριτήρια ώστε «μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να μεταταγούν σε θέσεις της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195) κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους».

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο ΕΔΩ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΑΕΙ ΤΕΙ, ΜΕΤΑΞΕΙΣ, ΕΔΙΠ


Αφήστε μια απάντηση