Ευρωεκλογές, αυτοδιοικητικές εκλογές: Ιδού χρώμα, μέγεθος, ψηφοδελτίων, φακέλων, σάκων (ΦΕΚ)

Τις από 7/2/19 έξι αποφάσεις (ΦΕΚ Β’ 279/07.02.2019) του υπουργού Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση με τις οποίες καθορίζονται:

-οι διαστάσεις και το χρώμα των ψηφοδελτίων

-οι διαστάσεις και το χρώμα των εκλογικών φακέλων

-Το ειδικό γνώρισμα, τις διαστάσεις και τα λοιπά χαρακτηριστικά των εκλογικών σάκων,

στις επικείμενες ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές δημοσιεύει εκ νέου, ενόψει της 26ης Μαΐου η aftodioikisi.gr.

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

-Στις ευρωεκλογές: Το χαρτί κατασκευής των ψηφοδελτίων, των λευκών ψηφοδελτίων (κενών – άγραφων) καθώς και των φακέλων μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια, είναι απόχρωσης «ανοικτού σιελ». Οι φάκελοι φέρουν στην μπροστινή τους πλευρά διαγώνια, έντυπο γνώρισμα πλάτους ενός (1) εκατοστού του μέτρου περίπου που αποτελείται από πέντε (5) γραμμές απόχρωσης «βαθύ μπλε», με τη μεσαία γραμμή να είναι κυματοειδής. Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων, των λευκών ψηφοδελτίων (κενών – άγραφων) καθορίζονται σε 14 Χ 35 εκατοστά του μέτρου και των φακέλων σε 9,5 Χ 16 εκατοστά του μέτρου περίπου.

-Στις  δημοτικές και περιφερειακές εκλογές:  Καθορίζουμε τις διαστάσεις των λευκών ψηφοδελτίων σε 14 Χ 20 εκατοστά του μέτρου περίπου για τις εκλογές των Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών.

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ

Στις περιφερειακές εκλογές: Οι διαστάσεις των εκλογικών φακέλων, μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιούνται για τις περιφερειακές εκλογές, καθορίζονται σε 16 Χ 9,5 εκατοστά του μέτρου περίπου. Οι ανωτέρω φάκελοι κατασκευάζονται από χαρτί αδιαφανές λευκής απόχρωσης φέρουν στην μπροστινή τους πλευρά, διαγώνια πέντε (5) γραμμές απόχρωσης «βαθύ μπλε», με τη μεσαία να είναι κυματοειδής, συνολικού πλάτους ενός εκατοστού του μέτρου περίπου και επιπλέον φέρουν το γράμμα «Π» απόχρωσης «βαθύ μπλε» σε έντονη γραμματοσειρά.

-Στις δημοτικές και τοπικές εκλογές: Οι διαστάσεις των εκλογικών φακέλων, μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιούνται για για την ανάδειξη δημάρχων, δημοτικών συμβούλων καθώς και την ανάδειξη συμβούλων και προέδρων κοινοτήτων καθορίζονται σε 16 Χ 9,5 εκατοστά του μέτρου περίπου. Οι ανωτέρω φάκελοι κατασκευάζονται από χαρτί αδιαφανές λευκής απόχρωσης, φέρουν στην μπροστινή τους πλευρά, διαγώνια πέντε (5) γραμμές απόχρωσης «βαθύ μπλε», με τη μεσαία να είναι κυματοειδής, συνολικού πλάτους ενός εκατοστού του μέτρου περίπου. Επίσης οι φάκελοι, για την ανάδειξη δημάρχων και δημοτικών συμβούλων φέρουν το γράμμα «Δ» απόχρωσης «βαθύ μπλε», σε έντονη γραμματοσειρά και οι φάκελοι για την ανάδειξη συμβούλων και προέδρων κοινοτήτων το γράμμα, «Κ» απόχρωσης «βαθύ μπλε», σε έντονη γραμματοσειρά.

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Καθορίζουμε το ειδικό γνώρισμα, τις διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά των εκλογικών σάκων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως ακολούθως:

α) Ειδικό γνώρισμα: Ο σάκος, μέσα στον οποίο κλείνεται από κάθε εφορευτική επιτροπή το εκλογικό υλικό της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει τυπωμένη στη μια εξωτερική πλευρά του με κεφαλαία γράμματα καφέ απόχρωσης και σε παράλληλες σειρές την εξής ένδειξη:

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2019

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ……………………………………..

……………………. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ……………………..

(Αριθμός) (Ονομασία)

Η αντίστοιχη ένδειξη, τυπωμένη κατά τον ίδιο παραπάνω τρόπο, για το σάκο που χρησιμοποιείται από τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων, στα οποία ψηφίζουν οι Έλληνες εκλογείς που διαμένουν μόνιμα ή που βρίσκονται κατά την ημέρα των εκλογών στο έδαφος των λοιπών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η εξής:

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ Ή ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ………..

…………………….. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ………………………

(Αριθμός) (Ονομασία)

β) Διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά: Ο σάκος και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις κατασκευάζεται από πλαστική ύλη (πολυπροπυλένιο), να είναι υφαντός, λευκής απόχρωσης, γαζωμένος στο κάτω μέρος και στριφωμένος στο πάνω μέρος (άνοιγμα), με διαστάσεις 70 Χ 100 εκατοστά του μέτρου περίπου

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Καθορίζουμε το ειδικό γνώρισμα των εκλογικών σάκων μέσα στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας των αυτοδιοικητικών εκλογών ως ακολούθως:

  1. α) Ειδικό γνώρισμα: Ο σάκος, μέσα στον οποίο κλείνεται από κάθε εφορευτική επιτροπή το κάθε μορφής εκλογικό υλικό της ψηφοφορίας για την εκλογή δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, έχει τυπωμένη στην εξωτερική επιφάνεια της μίας πλευράς του, με κεφαλαία γράμματα, μαύρης απόχρωσης, σε παράλληλες σειρές την εξής ένδειξη:

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

………………………………………..ΜΑΪΟΥ 2019

(Ημερομηνία)

ΝΟΜΟΣ……………………………………………….

ΔΗΜΟΣ………………………………………………..

……………..ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ……………..

(Αριθμός)                                                         (Ονομασία)

β) Διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά: Ο σάκος κατασκευάζεται από πλαστική ύλη (πολυπροπυλένιο), να είναι υφαντός, λευκής απόχρωσης, γαζωμένος στο κάτω μέρος και στριφωμένος στο πάνω μέρος (άνοιγμα), με διαστάσεις 70 x 100 εκατοστά του μέτρου.

  1. α) Ειδικό γνώρισμα: Ο σάκος, μέσα στον οποίο κλείνεται από κάθε εφορευτική επιτροπή το κάθε μορφής εκλογικό υλικό της ψηφοφορίας για την εκλογή συμβούλων και προέδρων κοινοτήτων έχει τυπωμένη στην εξωτερική επιφάνεια της μίας πλευράς του, με κεφαλαία γράμματα, μαύρης απόχρωσης, σε παράλληλες σειρές την εξής ένδειξη:

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

………………………………………..ΜΑΪΟΥ 2019

(Ημερομηνία)

ΝΟΜΟΣ ……………………………………………….

ΔΗΜΟΣ………………………………………………..

……………..ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ……………..

(Αριθμός)                                                         (Ονομασία)

β) Διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά: Ο σάκος κατασκευάζεται από πλαστική ύλη (πολυπροπυλένιο), να είναι υφαντός, λευκής απόχρωσης, γαζωμένος στο κάτω μέρος και στριφωμένος στο πάνω μέρος (άνοιγμα), με διαστάσεις 70 x 100 εκατοστά του μέτρου.

  1. α) Ειδικό γνώρισμα: Ο σάκος, μέσα στον οποίο κλείνεται από κάθε εφορευτική επιτροπή το κάθε μορφής εκλογικό υλικό της ψηφοφορίας για την εκλογή περιφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων έχει τυπωμένη στην εξωτερική επιφάνεια της μίας πλευράς του, με κεφαλαία γράμματα, θαλασσιάς απόχρωσης, σε παράλληλες σειρές την εξής ένδειξη:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

………………………………………..ΜΑΪΟΥ 2019

(Ημερομηνία)

ΝΟΜΟΣ……………………………………………….

ΔΗΜΟΣ………………………………………………..

……………..ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ……………..

(Αριθμός)                                                                     (Ονομασία)

β) Διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά: Ο σάκος κατασκευάζεται από πλαστική ύλη (πολυπροπυλένιο), να είναι υφαντός, λευκής απόχρωσης, γαζωμένος στο κάτω μέρος και στριφωμένος στο πάνω μέρος (άνοιγμα), με διαστάσεις 70 x 100 εκατοστά του μέτρου.

ΦΕΚ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΦΕΚ, ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, 2019, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΧΡΩΜΑ, ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ, ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ, ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ, ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!