Ευνοϊκές ρυθμίσεις για βουλευτές, αιρετούς της Αυτοδιοίκησης -Πρόβλεψη για αναπλήρωση προϊσταμένων (τροπολογία)

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για βουλευτές, αιρετούς της Αυτοδιοίκησης -Πρόβλεψη για αναπλήρωση προϊσταμένων (τροπολογία)

Νέα, βραδινή αυτή τη φορά, μετά την πρωινήπολυτροπολογία 56  σελίδων, κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση»,. Με την τροπολογία μεταξύ άλλων:

-Αμβλύνεται η διάταξη του «Καλλικράτη» για την αυτοδίκαιη αργία των αιρετών.

-Επανακαθορίζονται οι υποχρεώσεις βουλευτών, ευρωβουλευτών αναφορικά με τον έλεγχο της χρηματοδότησής τους.

-Δίνεται ακόμη μία αρμοδιότητα του δημοτικού συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπή, αυτή της  ίδρυσης ή συμμετοχής του σε αναπτυξιακό οργανισμό Ο.Τ.Α.

-Καταργείται για τους δημάρχους η αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος [άρθρο 31 παρ. 1β του ν.4194/2013 (Κώδικας περί δικηγόρων)].

-Επιτρέπεται, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων των δήμων, των περιφερειών και των ν.π.δ.δ. αυτών, χωρίς προηγούμενη απόφαση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής, αλλά με έγκριση του περιφερειάρχη, του δημάρχου ή του αιρετού μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης αντίστοιχα.

-Ρυθμίζονται θέματα αναπλήρωσης προϊσταμένων με την πρόβλεψη δυνατότητας αναπλήρωσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, που απουσιάζει ή κωλύεται, από έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων, τηρουμένου του προβαδίσματος των βαθμών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

1.Τροποποιείται το άρθρο 236Α του ν.3852/2010, περί αυτοδίκαιης αργίας αιρετών σε περίπτωση αμετάκλητης παραπομπής τους για κακούργημα και ορίζεται ότι, μεταγενέστερη άρση των περιοριστικών όρων ή της προσωρινής κράτησης, κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, αίρει αυτοδικαίως την αργία του αιρετού που παραπέμφθηκε για κακούργημα.

2.Επανακαθορίζονται οι υποχρεώσεις των ελεγχόμενων προσώπων βάσει του άρθρου 16Α του ν.3023/2002 και ορίζεται ότι, η υποχρέωση υποβολής στην Επιτροπή Ελέγχου όλων των εγγράφων, αποδεικτικών της χρηματοδότησής τους και της διαχείρισης των οικονομικών τους στοιχείων για την περίοδο ελέγχου των προεκλογικών δαπανών και εσόδων, καταλαμβάνει:

– τους τρεις πρώτους αναπληρωματικούς βουλευτές για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται από έντεκα (11) έως και δεκαπέντε (15) βουλευτές,

– τους τέσσερις πρώτους αναπληρωματικούς για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται δεκαέξι (16) και περισσότεροι βουλευτές.

  1. Περιέρχεται στην Οικονομική Επιτροπή των δήμων η αρμοδιότητα για την ίδρυση ή συμμετοχή του δήμου σε αναπτυξιακό οργανισμό Ο.Τ.Α. (άρθρο 2 του ν.4674/2020).

4.Επιτρέπεται η πραγματοποίηση της μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας, και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)». Με κ.υ.α., ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης (προϋποθέσεις και τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κ.λπ.).

  1. Καταργείται για τους δημάρχους η αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος [άρθρο 31 παρ. 1β του ν.4194/2013 (Κώδικας περί δικηγόρων)].
  2. Επιτρέπεται, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων των δήμων, των περιφερειών και των ν.π.δ.δ. αυτών, χωρίς προηγούμενη απόφαση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής, αλλά με έγκριση του περιφερειάρχη, του δημάρχου ή του αιρετού μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης αντίστοιχα. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, εάν η κίνηση του οχήματος ήταν επιβεβλημένη ή όχι.
  3. Ρυθμίζονται θέματα αναπλήρωσης προϊσταμένων κατά το άρθρο 100 του ν.3584/2007 (Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων}, με την πρόβλεψη δυνατότητας αναπλήρωσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, που απουσιάζει ή κωλύεται, από έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων, τηρουμένου του προβαδίσματος των βαθμών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ, ΑΙΡΕΤΟΙ, ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ, ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ, PROTEINOMENA


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!