Έρχεται το e-SENS στο Δημόσιο – Τι είναι και πού θα βοηθήσει

Το Έργο e-SENS είναι ένα έργο ευρείας κλίμακας που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Αγοράς (European Digital Market), μέσω καινοτόμων λύσεων Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη Δημόσια Διοίκηση. Σκοπός του έργου είναι να εδραιώσει, να βελτιώσει και να επεκτείνει υπάρχουσες τεχνικές λύσεις για την υποστήριξη και τη βελτίωση της ηλεκτρονικής αλληλεπίδρασης με τις Δημόσιες Διοικήσεις στην Ευρώπη.

Τα αποτελέσματα του Έργου θα δοκιμαστούν σε προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες έξι διαφορετικών τομέων: των Προμηθειών (e-Procurement ), της Υγείας (e-Health ), της Δικαιοσύνης (e-Justice), της Γεωργίας (e-Agricultural ), των Πολιτών (Citizens Lifecycle) καθώς και της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Business Lifecycle). Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει αναλάβει το συντονισμό του τομέα της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας ο οποίος αφορά στην ανάπτυξη διακρατικών ηλεκτρονικών εφαρμογών για την ίδρυση επιχείρησης ή/και την έναρξη προσφοράς υπηρεσιών.

Στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2015 οργανώθηκε στο Βερολίνο τεχνική συνάντηση σχετικά με ζητήματα που έχουν προκύψει κατά την ανάπτυξη των προτεινόμενων διασυνοριακών λύσεων στους τομείς των Προμηθειών, της Υγείας, της Δικαιοσύνης και της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και η ανταλλαγή απόψεων για την διευθέτησή τους. Στην συνάντηση το Υπουργείο εκπροσωπήθηκε από την κ.Λουκία Ντεμίρη, Εμπειρογνώμων Πληροφορικής της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την υποβολή ηλεκτρονικών αιτημάτων για την διασυνοριακή ίδρυση επιχείρησης και προσφοράς υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

  • Μετάφραση εγγράφων και αιτημάτων: η επιλογή γλώσσας κατά τις διασυνοριακές συναλλαγές αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς θα πρέπει οι προτεινόμενες λύσεις αφενός να διασφαλίζουν την κατανόηση του κειμένου από τους συναλλασσόμενους με τις κρατικές υπηρεσίες και αφετέρου να ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των κρατών σχετικά με τις γλώσσες των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και των αιτήσεων. Καθώς λόγω της Οδηγίας των Υπηρεσιών δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση επικυρωμένων μεταφράσεων επίσημων εγγράφων, προτάθηκε αρχικά η χρήση προκαθορισμένων φορμών για διευκόλυνση της κατανόησής τους, αλλά και η αποδοχή από τις δημόσιες υπηρεσίες απλών μεταφράσεων κατά την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.
  • Μετατροπή χαρακτήρων: δεδομένης της ανάγκης μεταφοράς κυρίων ονομάτων από μία Ευρωπαϊκή γλώσσα σε μία άλλη κατά την υποβολή αιτήσεων, τέθηκε το θέμα πρότασης για ορισμό ενός πανευρωπαϊκού σχήματος αντιστοίχισης των χαρακτήρων των ευρωπαϊκών γλωσσών καταρχήν στα λατινικά. Για την προετοιμασία της διαδικασίας προτάθηκε η μελέτη των διαθέσιμων προτύπων αντιστοίχισης χαρακτήρων (πχ ISO standards) και η συμφωνία σε πρώτο στάδιο μεταξύ των συναλλασσομένων κρατών.
  • Προσκόμιση απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά τις διασυνοριακές συναλλαγές: κατά τις διασυνοριακές συναλλαγές, είναι πιθανόν δικαιολογητικά που απαιτούνται από ένα κράτος, να μην εκδίδονται από ένα άλλο. Ειδικά για την περίπτωση της προσφοράς υπηρεσιών, επισημάνθηκε ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από ένα κράτος θα πρέπει να είναι ελάχιστα και να αφορούν αποκλειστικά στην απόδειξη από τον ενδιαφερόμενο της ικανότητας εκτέλεσης συγκεκριμένης υπηρεσίας.
  • Χρονική σήμανση και απόδειξη παραλαβής κατά την συστημένη ανταλλαγή ηλεκτρονική εγγράφων: κατά την αποστολή και παραλαβή ενός εγγράφου (πχ αίτηση, δικαιολογητικό, κλπ) μέσω συστήματος πιστοποιημένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-Delivery) είναι απαραίτητη η αποστολή απόδειξης παραλαβής και η χρονοσήμανσή της προκειμένου να αποκλειστεί η περίπτωση αποποίησης ευθύνης αποστολής ή/και παραλαβής μηνύματος. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα όπως το σημείο παραλαβής, ο καθορισμός του χρόνου παραλαβής και η αντιμετώπιση σε περίπτωση βλάβης του συστήματος
  • Ανάγκη για σύναψη συμφωνίας μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στον τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: η αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων, αλλά και το γενικότερο πλαίσιο για την διασυνοριακή ίδρυση επιχείρησης και προσφοράς υπηρεσίας, ορίζεται κατά μεγάλο βαθμό μέσω συμφωνιών μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών, οι οποίες δεσμεύουν τις δημόσιες υπηρεσίες και καθοδηγούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην ορθή και σύννομη χρήση των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό έχει προταθεί η σύναψη συμφωνίας μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στον τομέα της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας του e-SENS. Κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης συζητήθηκε το περιεχόμενο και η χρησιμότητα μίας παρόμοιας συμφωνίας και συμφωνήθηκε η προετοιμασία της.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η εκπρόσωπος του Υπουργείου παρουσίασε την εργασία που γίνεται στον τομέα της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας σχετικά με την εννοιολογική και επιχειρησιακή αντιστοίχιση δικαιολογητικών και όρων μεταξύ των εμπλεκομένων κρατών. Η εργασία επικεντρώνεται καταρχήν στην προσφορά ιατρικών και τουριστικών υπηρεσιών στα κράτη Ελλάδα, Ισπανία και Πολωνία, και έχει σκοπό να προσφέρει αυτόματη αντιστοίχιση, μέσω χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος σημασιολογικής αντιστοίχισης (Semantic Mapping Services), μεταξύ των απαιτούμενων και των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών στα τρία κράτη, αλλά και μεταξύ των όρων των αιτήσεων υποβολής, ώστε να επιτευχθεί η απρόσκοπτη κατανόησή τους από τους διακρατικά συναλλασσόμενους. Η εφαρμογή των αποτελεσμάτων αναμένεται αφενός να συνεισφέρει σημαντικά στα θέματα μετάφρασης και κατανόησης της πληροφορίας και αφετέρου να αποτελέσει τη βάση για επέκταση τα αντιστοίχισης σε άλλες υπηρεσίες ή/και άλλους τομείς.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ESENS


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!