Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Οι 10 όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και μέσα στο πλαίσιο του αρχικού σχεδιασμού συνεχίζονται οι υποβολές αιτήσεων των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.energo-eke.gr.

Η aftodioikisi.gr σας επισημαίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις για το πρόγραμμα του ΕΚΕ.

1. Η πιλοτική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος βασίζεται σε τρεις πυλώνες : Α΄) .την εισοδηματική ενίσχυση των δικαιούχων. Β.΄)την προώθηση και διασφάλιση της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και α-γαθά και Γ΄) την υποστήριξη των δικαιούχων για την ένταξη ή την επανέντα-ξή τους στην αγορά εργασίας.

2. Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα είναι το πραγματικό εισόδημα , η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας και ο τόπος διαμονής .

3. Η εισοδηματική ενίσχυση αντιστοιχεί στο ποσό των 100 ευρώ ανά μήνα για κάθε ωφελούμενη μονάδα- ενήλικα και 50 ευρώ για κάθε ανήλικα εξαρτώμενο μέλος . Στη μονογονεϊκή οικογένεια το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέ-λος , λογίζεται ως ενήλικας Παράλληλα οι δικαιούχοι του προγράμματος προωθούνται σε προγράμματα , δράσεις και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα και στην αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και άλλων οργανισμών .

4. Οι δικαιούχοι ( άτομα και οικογένειες ) θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στους Δήμους πιλοτικής εφαρμογής τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη δημοσίευση της παρούσας εγκυκλίου . Για τους υπηκόους τρίτων χωρών α-παιτείται νόμιμη διαμονή επί πενταετία . Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προβαίνουν στις ενέργειες που είναι απαραίτητες προκειμένου να επιβε-βαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων του αιτούντα και τις συνθήκες διαβί-ωσής του .

5. Η αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα επέχει θέση υπεύθυνης Δήλωσης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το άτομο /οικογένεια στη διεύθυνση www.energo-eke.gr από 15 Νοεμβρίου 2014. Όλοι θα πρέπει να έχουν υπο-βάλλει δήλωση Ε1 καθώς και Ε2 εφόσον έχουν υποχρέωση.

6. Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται στους δικαιούχους μηνιαία και το δικαίωμα αρχίζει από την πρώτη του μήνα υποβολής της αίτησης. Το ελάχιστο ποσό που καταβάλλεται είναι 20 ευρώ ανά μήνα .

7. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επεξεργάζεται και διασταυρώνει τα στοιχεία και εκδίδει πίνακα προσωρινά δικαιούχων και απορριφθέντων ανά Δήμο . Ο πίνακας επιβε-βαιώνεται από τις υπηρεσίες του Δήμου

8. Κάθε Δήμος στον οποίο θα εφαρμοστεί το πιλοτικό πρόγραμμα έχει την ευ-θύνη για τη συνεργασία με τους κοινωνικούς , επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς φορείς του Δήμου , και ορίζει το πρόσωπο –αναφοράς και το προσωπικό που θα εργαστεί για την εφαρμογή του προγράμματος και την ενημέρωση των πολιτών .

9. Ειδικότερα η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Επιβεβαιώνει τον Πίνακα προ-σωρινά δικαιούχων της ΗΔΙΚΑ Α. Ε. ως τα υποβληθέντα στοιχεία και συνθή-κες διαβίωσης , παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης στους αιτούντες και παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμμα-τος σε τοπικό επίπεδο .

10. Για την εξυπηρέτηση των πολιτών το Υπουργείο Εργασίας λειτουργεί την τηλεφωνική γραμμή πληροφόρησης 15105

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΙ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΡΟΙ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!