Εκτύπωση ψηφοδελτίων για τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου

Η εκτύπωση των ψηφοδελτίων γίνεται με ευθύνη των
συνδυασμών, οι οποίοι οφείλουν να παραδώσουν με απόδειξη στο
δήμαρχο του οικείου δήμου, οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από
την ψηφοφορία, δηλαδή έως το Σάββατο 18 Μαΐου 2019, και σε
περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, τρεις (3) τουλάχιστον
ημέρες πριν την επαναληπτική ψηφοφορία, δηλ. ως την Πέμπτη 30
Μαΐου 2019, αριθμό ψηφοδελτίων προσαυξημένο κατά είκοσι τοις
εκατό (20%) του αριθμού των εκλογέων.

Τα ψηφοδέλτια για τις κοινότητες έως και τριακοσίων (300)
κατοίκων, όπου δεν υφίσταται εκλογή προέδρου κοινότητας μέσω
συνδυασμών αλλά μεμονωμένες υποψηφιότητες, καταρτίζονται
και εκτυπώνονται με ευθύνη του οικείου δημάρχου.

Η μορφή και οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων ορίζονται στην υπ’
αριθμ. 23002/29.3.2019 (B’1095) (ΑΔΑ:6Β38465ΧΘ7-6ΥΘ) απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών.

Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί, ενώ η
εκτύπωση των εντύπων ψηφοδελτίων πρέπει να είναι σε μαύρη
απόχρωση.

Η γραμματοσειρά, η απόσταση μεταξύ των ονομάτων και το βάρος
του ψηφοδελτίου δεν ορίζονται και συνεπώς εναπόκεινται στη
διακριτική ευχέρεια του συνδυασμού.

Η αναγραφή των ονομάτων, επωνύμων και πατρωνύμων
υποψηφίων μπορεί να γίνει με κεφαλαία ή μικρά γράμματα.

Οι λόγοι ακυρότητας των ψηφοδελτίων ορίζονται, περιοριστικά,
στο άρθρο 28 του ν. 3852/ 2010 και αναπτύσσονται στις σελ. 107-
108 της υπ’ αριθμ. 12/24344/2019 Εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 25, περ. β΄ του ν. 3852/2010, εκλογικές
περιφέρειες, για την εκλογή των μελών του δημοτικού συμβουλίου,
αποτελούν οι δημοτικές ενότητες του οικείου δήμου. Ως εκ τούτου,
στα ψηφοδέλτια μπορεί να τεθεί η ένδειξη «Δημοτική Ενότητα» στη
θέση της ένδειξης «Εκλογική Περιφέρεια», χωρίς αυτό να αποτελεί
λόγο ακυρότητας του ψηφοδελτίου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΚΛΟΓΕΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ, 26ΗΣ ΜΑΙΟΥ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!