εκτός-κινητικότητας-οι-μετατάξεις-σχ-397090
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | 07.03.2019 | 20:14

Εκτός κινητικότητας οι μετατάξεις σχολικών φυλάκων & δημοτικών αστυνομικών (ν/σ)

Εκτός του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας μπορούν να μεταταγούν σχολικοί φύλακες και δημοτικοί αστυνομικοί. Αυτό προβλέπουν τα άρθρα 87 και 88 του νομοσχεδίου του ΥΠΕΣ « Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμησης της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Αναλυτικά: