Χωρίς ΦΕΚ οι αποσπάσεις υπαλλήλων σε βουλευτικά & κομματικά γραφεία (εγκύκλιος)

«Δεν προκύπτει υποχρέωση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων απόσπασης υπαλλήλων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα στην Υπηρεσία μας με σκοπό τη διάθεσή τους σε γραφεία βουλευτών και Κομμάτων».

Αυτό αναφέρεται σε εγκύκλιο της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγας Γεροβασίλη, την οποία υπογράφει και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκης.

Ειδικότερα αναφέρεται:

Προκειμένου να διασαφηνιστούν θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 6 του Ν.1878/1990 (ΦΕΚ 33 Α’), με τις οποίες κυρώθηκε η 19/8-2-1990 Π.Υ.Σ.
(ΦΕΚ 16 Α΄), των άρθρων 2 και 3 του Ν.1895/1990 (ΦΕΚ 116 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 39 του Ν.1968/1991 (ΦΕΚ 150 Α΄) και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.6 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), του άρθρου 74 του Ν.2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α΄), του άρθρου 35 παρ.8 του Ν.3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α΄) και του άρθρου 23 του Ν.3649/2008 (ΦΕΚ 39 Α΄), και ειδικότερα σε σχέση με την υπαγωγή ή μη των εν λόγω αποφάσεων απόσπασης υπαλλήλων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με σκοπό τη διάθεσή τους σε γραφεία βουλευτών και Κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενίσχυση της γραμματειακής υποστήριξης του έργου τους, στη δημοσιευτέα ύλη, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.6 εδάφιο ε΄ του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α΄), θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες αφενός επιτρέπεται η
απόσπαση υπαλλήλων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα στο Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης με σκοπό τη διάθεσή τους σε γραφεία βουλευτών και Κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενίσχυση της γραμματειακής υποστήριξης του έργου τους, και αφετέρου προβλέπεται η δημοσίευση στο τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως των περιλήψεων διορισμού, αποδοχής παραίτησης, ανάκλησης διορισμού και παύσης των ειδικών  συμβούλων, των ειδικών συνεργατών και των μετακλητών υπαλλήλων του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και των Πολιτικών Γραφείων των Υπουργών και Υφυπουργών, καθώς και των αποσπάσεων και ανακλήσεων αποσπάσεων υπαλλήλων στα ανωτέρω Γραφεία και τα γραφεία των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων προϊσταμένων Γενικών Γραμματειών Υπουργείων, των Ειδικών Γραμματέων προϊσταμένων Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων και στα μέλη της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνάγεται σαφώς ότι δεν προκύπτει υποχρέωση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων απόσπασης υπαλλήλων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα στην Υπηρεσία μας με σκοπό τη διάθεσή τους σε γραφεία βουλευτών και Κομμάτων. Σημειώνεται ΌΤΙ τελολογικά και κατά διασταλτική ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 19 παρ.1 περ.α του ν4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄),
προκύπτει ότι διατηρείται σε ισχύ η ειδική διάταξη του άρθρου 6 του 1878/1990, με την
οποία κυρώθηκε η 19/08-02-1990 Π.Υ.Σ. Κατά συνέπεια η διαδικασία απόσπασης υπαλλήλων στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με σκοπό τη διάθεσή τους σε γραφεία Βουλευτών και Κομμάτων εφαρμόζεται όπως και πριν τη θέση σε ισχύ του ν.4440/2016.

Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν να προβούν σε όλες τις
απαραίτητες νόμιμες ενέργειες με βάση τα προαναφερόμενα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΦΕΚ, ΒΟΥΛΗ, ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!