απόφαση-υπεσ-μυρίζει-εκλογές-καταν-974478
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | 17.02.2022 | 19:47

Απόφαση ΥΠΕΣ “μυρίζει” εκλογές: Κατανομή & χρήση προεκλογικών χώρων κομμάτων από τους δήμους (ΦΕΚ)

“Μυρίζει” εκλογές η απόφαση του ΥΠΕΣ: Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα τον καθορισμό τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα δημοτικά συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α’ 220), για την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών. Η συγκεκριμένη απόφαση (λεπτομέρειες της οποίας μπορείτε να δείτε παρακάτω), δίνει την αίσθηση… προεκλογικής «εκστρατείας», με πολλούς να κάνουν διάφορους «συνειρμούς» γύρω από τη στιγμή της έκδοσής της.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, η απόφαση αυτή που έπρεπε να ανανεώνεται κάθε δύο έτη είχε να ανανεωθεί από το 2012!

Μεταξύ άλλων, η απόφαση αναφέρει:

Οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές συνέρχονται σε κοινή σύσκεψη, με πρόσκληση του δημάρχου, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 31 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4648/2019, με σκοπό την κατανομή των χώρων προεκλογικής προβολής και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών. 2. Σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων συμφωνήσουν ομόφωνα, υπογράφεται πρακτικό που είναι υποχρεωτικό για το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται αμέσως, με μοναδικό θέμα τη διάθεση των δημοτικών χώρων στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους. 3. Αν στη σύσκεψη αυτή, που θα προκαλέσει ο δήμος, δεν παρευρεθούν ή δεν συμφωνήσουν τα πολιτικά κόμματα ή οι συνασπισμοί κομμάτων που μετέχουν στις βουλευτικές εκλογές, το δημοτικό συμβούλιο υποχρεούται να καθορίσει και να διαθέσει από μόνο του τους χώρους, λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης της παρ. 2 του άρθρου 44 του π.δ. 26/2012, δηλαδή αναλογικά και επί ίσοις όροις διάθεση των χώρων προεκλογικής προβολής. Με τον όρο «αναλογικά» νοείται, ότι η έκταση των χώρων που διατίθενται θα βρίσκεται σε αντιστοιχία με τη δύναμη που είχαν τα πολιτικά κόμματα ή οι συνασπισμοί κομμάτων στη Βουλή σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών. Η επί «ίσοις όροις» μεταχείριση αποσκοπεί στην κατά το δυνατόν διασφάλιση ισοδύναμων προϋποθέσεων προεκλογικής προβολής κατά την κατανομή των χώρων σε ίση μεταχείριση ως προς τους χώρους εκείνους οι οποίοι είναι προσφορότεροι, λόγω θέσεως, για την προεκλογική τους προβολή.

Δείτε αναλυτικά: