ξεπάγωμα-τριετιών-υπό-αίρεση-η-ισχύ-635247
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ | 20.09.2023 | 12:35

«Ξεπάγωμα» τριετιών: Υπό αίρεση η ισχύς της ρύθμισης -Απίστευτη κοροϊδία

Η υποτιθέμενη απόδοση των τριετιών στους εργαζόμενους που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, όσο περνούν οι μέρες και «ξεδιπλώνεται» το κυβερνητικό σχέδιο εξελίσσεται σε μια αδιανόητου θράσους κοροϊδία!

Στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή με την οποία δήθεν θα απελευθερωθούν οι τριετίες στον ιδιωτικό τομέα, από την 1η Ιανουαρίου 2024 και συνοδεύεται με την …υπόσχεση για μελλοντικές αυξήσεις σε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, κρύβεται μια «παγίδα»

Ειδικότερα στο κείμενο της τροπολογίας τονίζεται ότι η ισχύς της είναι υπό αίρεση!!! Ακριβέστερα, επισημαίνεται πως εάν μετά από τρία χρόνια, την 1.1.2027, το ποσοστό της ανεργίας είναι πάνω από 10%, τότε οι μισθολογικές ωριμάνσεις αναστέλλονται αυτοδίκαια, μέχρι αυτό το ποσοστό να γίνει μονοψήφιο!

Ετσι η εφαρμογή της χορήγησης των μισθολογικών ωριμάνσεων (επιδόματα πολυετίας, χρόνου εργασίας, τριετίας και πενταετίας) που δήθεν επανέρχεται με την τροπολογία της κυβέρνησης, μπορεί για χιλιάδες εργαζόμενους μετά από τρία χρόνια να «ξαναπαγώσει» αναιρώντας οποιαδήποτε αύξηση!!!

Πρόκειται για προκλητικό εμπαιγμό από την πλευρά της κυβέρνησης και μάλιστα σε μια περίοδο που τα λαϊκά εισοδήματα πιέζονται από την πρωτόγνωρη ακρίβεια και η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι δεν θα χορηγήσει καμιά μορφή επιδόματος το επόμενο διάστημα για την ανακούφιση τους!

Σε κάθε περίπτωση πάντως σημειώνουμε ότι προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά σε ποσοστό 30% για προϋπηρεσία εννέα ετών και άνω.

β) Για τους εργατοτεχνίτες, με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

Ειδική αναφορά γίνεται στην τροπολογία για την περίπτωση κατά την οποία οι καταβαλλόμενες αποδοχές είναι μεγαλύτερες των νόμιμων αποδοχών. Στην περίπτωση αυτή, οι όποιες αυξήσεις, προσαυξήσεις προκύπτουν από την επανεκκίνηση των τριετιών συμψηφίζονται με την όποια διαφορά προκύπτει μεταξύ καταβαλλόμενων και νόμιμων αποδοχών. Όταν καταβληθούν, εξοφλούνται ολοσχερώς ή μερικώς.

Στην τροπολογία επισημαίνεται ότι για την χρονική περίοδο από τις 14.02.2012 έως και τις 31.12.2023, δεν γεννάται καμία αξίωση, ούτε οφείλονται αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων.

Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας: