ποε-οτα-τα-προβλήματα-των-εργαζομένων-808914
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ | 15.02.2023 | 11:08

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Τα προβλήματα των εργαζομένων στα ΚΕΠ

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ γίνεται αναφορά στα προβλήματα των εργαζομένων στα ΚΕΠ ενώ καταγγέλλεται και ο «περίεργος» -όπως λέει -ρόλος της Π.Ο.Σ.Ε.-Κ.Ε.Π…

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ, αναφέρει:

Συνάδελφοι,

 

Μετά το πρόσφατο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριό της, η Π.Ο.Σ.Ε.-Κ.Ε.Π. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα Κ.Ε.Π.) κυκλοφόρησε ένα «Ενημερωτικό Δελτίο», το οποίο βρίσκεται αναρτημένο και στην ιστοσελίδα της (βλ. αριθμ. πρωτ.: 52/14-12-2022), σύμφωνα με το οποίο συζητήθηκε μεταξύ άλλων και η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου υπαγωγής των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π., με προφανή την επιθυμία τους να «αποσχιστούν» αποκλειστικά και μόνο οι συνάδελφοι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) από τους Δήμους και να υπαχθούν οργανικά και ιεραρχικά στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Παραβλέπουν επιδεικτικά ωστόσο, ότι στα Κ.Ε.Π. όλης της χώρας συνεργάζονται και προσφέρουν με την μακρόχρονη εμπειρία τους πολλοί Δημοτικοί Υπάλληλοι άλλων κλάδων, πλην Δ.Υ.Π., στηρίζοντας αποτελεσματικά τον θεσμό των Κ.Ε.Π. εδώ και χρόνια, συμβάλλοντας και αυτοί τα μέγιστα στην ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών. Παρόμοιου τύπου αναρτήσεις υπάρχουν και στο Facebook σε ομάδα με τίτλο «Κ.Ε.Π. ΕΛΛΑΔΟΣ».

Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2022 μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Σ.Ε.-Κ.Ε.Π. και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Θ. Λιβάνιου, στην οποία συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θεμάτων (π.χ. μη καταβολή από πολλούς Δήμους της ειδικής και κατ΄ εξαίρεση υπερωριακής αποζημίωσης για το Α΄ τρίμηνο του 2022) και το ζήτημα των κρίσεων σε θέσεις ευθύνης Προϊσταμένων στα Κ.Ε.Π., με την Π.Ο.Σ.Ε.-Κ.Ε.Π. να ισχυρίζεται ότι «υπήρξε θετική ανταπόκριση για το ζήτημα των θέσεων ευθύνης».

Ο θεσμός των Κ.Ε.Π. δεν μπορεί να προχωρήσει και να μετεξελιχθεί χωρίς την αρμονική συνύπαρξη όλων των υπαλλήλων που εργάζονται εκεί, με διακρίσεις μεταξύ κλάδων, άδικη πριμοδότηση και ειδική προνομιακή μεταχείριση των υπαλλήλων αποκλειστικά του ενός ή των άλλων κλάδων που εργάζονται στα Κ.Ε.Π., είτε αναφορικά με την κατάληψη των θέσεων ευθύνης, είτε με την επιδιωκόμενη οργανική «απόσχιση» και μεταφορά των Δ.Υ.Π. από τους Δήμους στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Άλλωστε, η αρχική σύσταση των οργανικών θέσεων κλάδου Δ.Υ.Π. και οι αντίστοιχες προκηρύξεις κάλυψης των θέσεων αυτών το 2006 με τα σχετικά Φ.Ε.Κ., δεν προέβλεπαν κανένα ειδικό ή ξεχωριστό προσόν τέτοιο που να δικαιολογεί την τυχόν μετέπειτα διαφορετική και προνομιακή, ιεραρχική μεταχείριση του κλάδου εντός των Δήμων, εις βάρος των υπαλλήλων άλλων κλάδων που υπηρετούν στα Κ.Ε.Π.. Επιπλέον δε, δεν υπήρξε ουδεμία υποχρεωτική ειδική εκπαίδευση των υπαλλήλων Δ.Υ.Π. πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Ομοίως και βάσει του άρθρου 113 του Ν.4604/2019, η σύσταση θέσεων κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) στους Δήμους γίνεται βάσει των προσόντων που ορίζονται στο Π.Δ. 50/2001 (Κλαδολόγιο-Προσοντολόγιο), όπως για όλους τους εργαζομένους στους Δήμους και στα Κ.Ε.Π. που ανήκουν σε άλλους κλάδους.

Ακόμα και με το προσφάτως δημοσιευθέν νέο Π.Δ. 85/2022 για το νέο Κλαδολόγιο-Προσοντολόγιο στο Δημόσιο, προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι αφενός ο κλάδος υπαλλήλων Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) εντάσσεται στον «ΤΟΜΕΑ Β΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» μαζί με πολλούς άλλους Διοικητικούς-Οικονομικούς κλάδους και αφετέρου δεν απαιτείται κανένα ιδιαίτερο προσόν ως απαραίτητη προϋπόθεση για τον διορισμό τους (όλα τα πτυχία γίνονται αδιακρίτως δεκτά όπως και σε άλλους κλάδους), στοιχείο που καταδεικνύει ότι ο συγκεκριμένος κλάδος δεν αποτελεί κάτι το διαφορετικό, ούτε ο νομοθέτης απαιτεί εξειδικευμένα προσόντα για την κατάληψη θέσεων αυτού του κλάδου. Συνεπώς, ουδείς λόγος (πλην των συντεχνιακών βεβαίως…) συντρέχει ώστε «κάποιοι» να ισχυρίζονται αναληθώς ότι αποτελούν τόσο ξεχωριστό και ισχυρό κλάδο, ώστε να τους αξίζει και ειδική προνομιακή μεταχείριση εις βάρος των υπολοίπων.

Τέλος, καταρρίπτεται και το έωλο επιχείρημά ότι είναι «κάτι σαν την Δημοτική Αστυνομία», καθόσον ο νομοθέτης με το νέο Κλαδολόγιο-Προσοντολόγιο δημιούργησε ειδικό-ξεχωριστό τομέα Δημοτικής Αστυνομίας, αναγνωρίζοντας ακριβώς τον ιδιαίτερο ρόλο και τη διαφορετική φύση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων από τους λοιπούς κλάδους.

Αυτή η στρεβλή κατάσταση που επιχειρεί να παγιώσει η σημερινή ηγεσία της Π.Ο.Σ.Ε.-Κ.Ε.Π., δεν ωφελεί κανένα, αντιθέτως εισάγει αδικαιολόγητη και συντεχνιακή ευνοιοκρατία, η οποία θα τραυματίσει βαριά τον θεσμό των Κ.Ε.Π., τα οποία είναι Δημοτική Υπηρεσία εγγύτερη στο κοινό, υπαγόμενα στους οικείους Ο.Ε.Υ. των Δήμων και ως έτσι έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς, καθιερωθεί και αγαπηθεί από τους Πολίτες. Αντίθετα, εγκυμονούν μεγάλοι κίνδυνοι για την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη των ίδιων των υπαλλήλων Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) που είτε δεν έχουν γίνει αντιληπτοί είτε δεν δίνεται η απαιτούμενη προσοχή.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.-Κ.Ε.Π. πρέπει άμεσα και τεκμηριωμένα να απαντήσουν στα ακόλουθα κρίσιμα ζητήματα:

 

 • Ισχύει, σύμφωνα με το «Ενημερωτικό Δελτίο» της Π.Ο.Σ.Ε.-Κ.Ε.Π., η σκέψη για μεταφορά ιεραρχικά και οργανικά των υπαλλήλων Δ.Υ.Π. στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης;
 • Πως εννοεί η Π.Ο.Σ.Ε.-Κ.Ε.Π. την «θετική ανταπόκριση» του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Λιβάνιου, για το ζήτημα των θέσεων ευθύνης στα Κ.Ε.Π.;
 • Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνολικά για τα Κ.Ε.Π., τη μελλοντική τους εξέλιξη και πορεία μετά την έντονη ψηφιοποίηση των διαδικασιών και την δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης των Πολιτών σε συνδυασμό με το ότι «τρέχουν» διαγωνιστικές διαδικασίες-προκηρύξεις ηλεκτρονικών διαγωνισμών πολλών εκατομμυρίων ευρώ για την ανάθεση σε ιδιωτικές μελετητικές εταιρείες της λειτουργικής, ψηφιακής και οργανωτικής αναβάθμισης των Κ.Ε.Π., την οποία σκοπίμως η Π.Ο.Σ.Ε.-Κ.Ε.Π. αποσιωπά εδώ και καιρό παρότι αφορά πρωτίστως την τύχη και το μέλλον όλων των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π.;
 • Ποιος ο σκοπός στελέχωσης εκατοντάδων Κ.Ε.Π. Πανελλαδικά, με άτομα εξωτερικών ιδιωτών αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών του έργου «Δράσεις αξιοποίησης υπηρεσιών του GOV.GR» μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και «προτάσεις ανακατανομής στελεχών των Κ.Ε.Π. ανάλογα με τις ανάγκες» αλλά και «εκπαίδευση υπαλλήλων των Κ.Ε.Π.»; Οι ιδιώτες υπάλληλοι θα καταθέσουν τις σχετικές προτάσεις;
 • Ποιος ο σκοπός μετατροπής των Κ.Ε.Π. σε Κέντρα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ευάλωτων Ομάδων στη Ψηφιακή Διακυβέρνηση, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Κ.Ε.Π., με ταυτόχρονη ανάθεση του έργου σε ιδιώτες με δικό τους εξοπλισμό, για να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με την πύλη GOV.GR; Μήπως ανοίγουν αργά αλλά σταθερά τις πόρτες για την πλήρη ιδιωτικοποίηση των Κ.Ε.Π.;
 • Για ποιο λόγο, ο αρμόδιος Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν δημοσιοποιεί την «μελέτη της Ε.Ε. με τίτλο Ελλάδα – Απόδοση του Κέντρου Ενιαίας Εξυπηρέτησης σχετικά με την αξιολόγηση του ekep» σύμφωνα με την οποία επισημάνθηκαν αδυναμίες στα Κ.Ε.Π., σηματοδοτώντας κάτω από το μέσο όρο την ποιότητα των Ελληνικών Κ.Ε.Π.; Έχει λάβει γνώση η ηγεσία της Π.Ο.Σ.Ε.-Κ.Ε.Π.;
 • Για ποιους λόγους οι υπάλληλοι των Κ.Ε.Π. εξαιρέθηκαν από Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Δ.Α. ΨΟ5Ω46ΜΤΛ-Μ4Ν, Μάρτιος 2022) με θέμα το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων στους Δήμους με την εντολή οι Δήμοι να αναμένουν νέες ειδικές οδηγίες; Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις κρίσεις Προϊσταμένων στα Κ.Ε.Π.; Μήπως γνωρίζει κάτι η ηγεσία της Π.Ο.Σ.Ε.-Κ.Ε.Π.;
 • Γιατί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβαίνει σε εξόφθαλμη διακριτή αντιμετώπιση υπέρ των υπαλλήλων Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) όταν με πρόσφατο έγγραφό του, τους απαγορεύει, ορθά, να πηγαίνουν κατ΄ οίκον για θεώρηση γνησίου υπογραφής σε ανήμπορους πολίτες, χωρίς όμως να αναφέρει λέξη για τους υπαλλήλους άλλων κλάδων που εργάζονται στα Κ.Ε.Π.;
 • Γιατί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν χορηγεί στοιχεία από την προσφάτως διενεργηθείσα ηλεκτρονική απογραφή όλων των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. (Ιούνιος 2022) και συγκεκριμένα το σύνολο των θέσεων κλάδου Δ.Υ.Π. ανά κατηγορία εκπαίδευσης Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε., το σύνολο των θέσεων των λοιπών κλάδων εκτός Δ.Υ.Π. ανά κατηγορία εκπαίδευσης, οι οποίοι εργάζονται επί του παρόντος στα Κ.Ε.Π., τον αριθμό των Δήμων που έχουν οργανικά Διεύθυνση Κ.Ε.Π., καθώς και το σύνολο των οργανικών θέσεων υπαλλήλων κλάδου Δ.Υ.Π. οι οποίες είναι καλυμμένες και εκείνες που είναι κενές; Δεν είναι καθόλου τυχαία η χρονική περίοδος που διενεργήθηκε η συγκεκριμένη απογραφή. Αρχικά προετοιμάζουν το έδαφος για τους ιδιώτες έτσι ώστε να γνωρίζουν αναλυτικά και λεπτομερώς τη δύναμη σε ανθρώπινο δυναμικό και εν συνεχεία για να «μαγειρέψουν» με ακρίβεια τις επερχόμενες μετακινήσεις, ανακατανομές προσωπικού και κρίσεις για τις θέσεις ευθύνης. Μήπως η ηγεσία της Π.Ο.Σ.Ε.-Κ.Ε.Π. γνωρίζει;
 • Να μας εξηγήσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης πώς ακριβώς εννοεί ότι έχει την εποπτεία της λειτουργίας των Κ.Ε.Π. όταν αφήνει απροστάτευτους τους υπαλλήλους σε κάθε ψυχοπαθολογικό πολίτη που τους απειλεί, τους τρομοκρατεί και τους καθυβρίζει, χωρίς την παρουσία φύλαξης και χωρίς τα κατάλληλα και απαιτούμενα μέτρα Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Οι Δήμοι δυστυχώς στην πλειοψηφία τους αδιαφορούν για τα Κ.Ε.Π. Για τους Δημάρχους, τα Κ.Ε.Π. είναι μια υπηρεσία που πλέον δεν έχει ψηφοθηρικό ενδιαφέρον, αντίθετα αρκετοί τα βλέπουν ως «λειτουργικό βαρίδι».

 

Ας απαντήσει επίσης η ηγεσία της Π.Ο.Σ.Ε.-Κ.Ε.Π.:

 • Γνωρίζει τους κινδύνους που εγκυμονεί για τους υπαλλήλους Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) ενδεχόμενη μεταφορά τους στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης; Γνωρίζει πως μετατρέπονται έτσι σε κρατικούς υπαλλήλους με Πανελλαδική πλέον ευθύνη κάλυψης αναγκών και δεν θα είναι πλέον υπάλληλοι ενός Δήμου;
 • Γνωρίζει η Π.Ο.Σ.Ε.-Κ.Ε.Π. πως η συντριπτική πλέον πλειοψηφία των υπαλλήλων Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) δεν είναι «θιασώτες» του αφηγήματος ενός «κλειστού club» με δήθεν «προτεραιότητα» στις επιλογές κρίσεων Προϊσταμένων που όμως αποδεδειγμένα δεν προσφέρει στην συντριπτική πλειοψηφία αυτών ευκαιρίες υπηρεσιακής εξέλιξης;

 

Συνάδελφοι,

 

Πιθανή μεταφορά των συναδέλφων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) από τους Δήμους και υπαγωγή τους στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως επιθυμεί και σχεδιάζει η Π.Ο.Σ.Ε.-Κ.Ε.Π., θα σημάνει, εκτός των άλλων, και θέμα με την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων λειτουργίας των Κ.Ε.Π. Δεν μπορεί να μεταφερθούν εργαζόμενοι και αρμοδιότητες στο Υπουργείο, αλλά οι δαπάνες τους να συνεχίζουν να βαραίνουν τους Δήμους.

Εσκεμμένα μάλλον επέλεξαν τώρα να «σηκώσουν» το θέμα της μεταφοράς τους από τους Δήμους, ενώ γνωρίζουν ότι αυτό είναι σχεδόν απίθανο, προσπαθώντας να πιέσουν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για να διαπραγματευθεί και να ικανοποιήσει «άλλου είδους διεκδικήσεις», εν όψει μάλιστα και των Βουλευτικών εκλογών.

H Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ήταν, είναι και θα είναι υπέρμαχος της συνεργασίας στην βάση της ενίσχυσης των Κ.Ε.Π. με Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα, με ενίσχυση προσωπικού, με επιμόρφωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού των Κ.Ε.Π., με τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό. Είναι υπέρμαχος της αναβάθμισης των υπαλλήλων Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) δίνοντας ευκαιρίες υπηρεσιακής εξέλιξης σε όλους, επενδύοντας στην εμπειρία του καθενός χωρίς προνομιακές φωτογραφικές ρυθμίσεις έναντι άλλων ειδικοτήτων που τελικά και λίγους εξυπηρετούν και μάλιστα βραχυπρόθεσμα, αναλογιζόμενοι την έλλειψη προσωπικού που μαστίζει και τις υπηρεσίες των Κ.Ε.Π.

Στο πλαίσιο αυτό η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα αιτηθεί συνάντηση τόσο με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Θ. Λιβάνιο όσο και με την Κ.Ε.Δ.Ε. προκειμένου τα προβλήματα να τεθούν επί τάπητος και να αναζητηθούν λύσεις προς το συμφέρον των υπηρεσιών των Κ.Ε.Π. και του συνόλου των εργαζομένων που υπηρετούν σε αυτές!!!