οπεκα-αυτά-τα-επιδόματα-πληρώνονται-τ-419757
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 24.02.2023 | 12:09

ΟΠΕΚΑ: Αυτά τα επιδόματα πληρώνονται την Τρίτη

Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει ότι στις 28 Φεβρουαρίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

-Επίδομα Στέγασης, δικαιούχοι 269.076 – 32.466.478 ευρώ

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, δικαιούχοι 206.783 – 43.179.073 ευρώ

-Αναπηρικά, δικαιούχοι 176.879 – 64.265.188 ευρώ

-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής, δικαιούχοι 757 – 224.245 ευρώ

-Επίδομα Ομογενών, δικαιούχοι  5.899 – 208.080 ευρώ

-Επίδομα Ανασφ. Υπερηλίκων, ν. 1296/1982, δικαιούχοι 16.553 – 6.471.593 ευρώ

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων, δικαιούχοι 18.847 – 6.479.537 ευρώ

-Εξοδα Κηδείας, δικαιούχοι 75 – 59.836 ευρώ

-Επίδομα Γέννησης, δικαιούχοι 11.865 – 11.909.000 ευρώ

-Επίδομα Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών, δικαιούχοι 8 – 3.900 ευρώ

-Κόκκινα Δάνεια, δικαιούχοι 2.196 – 184.355 ευρώ

-Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές, δικαιούχοι 5 – 5000 ευρώ

-Πρόγραμμα Γέφυρα, δικαιούχοι 319 – 177.226 ευρώ

-Επίδομα Αναδοχής, δικαιούχοι 495 – 242.639 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων, 709.262

 Σύνολο καταβολών, 165.633.511 ευρώ

 Για περισσότερες πληροφορίες ανά επίδομα ακολουθήστε τους συνδέσμους:

-Προνοιακά Επιδόματα Ατόμων με Αναπηρία εδώ

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα εδώ

-Επίδομα Παιδιού εδώ

-Επίδομα Στέγασης εδώ

-Επίδομα Γέννησης εδώ 

-Επίδομα Αναδοχής εδώ

-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων  εδώ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ  μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για το τι δικαιούστε.