«Ξεκλείδωσαν» οι κρίσεις γενικών διευθυντών -Όσα θέλετε να ξέρετε - Aftodioikisi.gr
Σάββατο
16
Οκτώβριος
Back

«Ξεκλείδωσαν» οι κρίσεις γενικών διευθυντών -Όσα θέλετε να ξέρετε

Εκκίνηση στις κρίσεις στο δημόσιο με το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, ξεκινώντας με τις λεγόμενες «οριζόντιες» θέσεις γενικών διευθυντών, έδωσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναρτώντας στη «Διαύγεια» την προκήρυξη για την πλήρωση των πρώτων 20 θέσεων. Πρόκειται για θέσεις γενικών διευθυντών Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών σε υπουργεία

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από τις 2 Μαΐου ως τις 22 Μαΐου. Από εκεί και πέρα, μέσα σε 10 ημέρες οι αρμόδιες Διευθύνσεις θα προχωρήσουν στον έλεγχο των φακέλων των υποψηφίων. Στη συνέχεια θα δοθεί προθεσμία 5 ημερών για τυχόν ενστάσεις.

Οι διαδικασίες επιλογής

Η επιλογή των προϊσταμένων θα γίνει από το αρμόδιο συμβούλιο (ΕΙΣΕΠ: Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων).

Για την επιλογή τους θα ληφθεί υπόψη η μοριοδότηση σε τρεις ομάδες κριτηρίων:

α) τυπικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης (40% μοριοδότηση)

β) εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης (25% μοριοδότηση)

γ) δομημένη συνέντευξη (35% μοριοδότηση)

Δομημένη Συνέντευξη

Σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ, η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης κατοχυρώνει την αξιοκρατική και διαφανή επιλογή των στελεχών του Δημόσιου Τομέα που θα κληθούν να αναλάβουν τις θέσεις ευθύνης. Επίσης, πέρα από τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, με τη δομημένη συνέντευξη, τα αρμόδια συμβούλια επιλογής προϊσταμένων θα αποκτούν μία ολοκληρωμένη εικόνα για την προσωπικότητα του υποψηφίου, τις δεξιότητές του και την ικανότητα του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης που θα κληθεί να αναλάβει.

Σημαντικό ρόλο αναλαμβάνει, τέλος, και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το οποίο διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την υποστήριξη των δομημένων συνεντεύξεων.

Στο στάδιο της δομημένης συνέντευξης θα φτάσουν οι πέντε επικρατέστεροι για κάθε θέση υποψήφιοι. Εφόσον προκηρύσσονται 20 θέσεις, συνέντευξη θα δώσουν 100 υποψήφιοι. Βάσει εκτιμήσεων, υπολογίζεται να ανέλθουν σε εκατοντάδες οι υποψηφιότητες που θα εκδηλωθούν από πλευράς υπαλλήλων. Και αυτό για δύο λόγους: α) μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για μία θέση υπάλληλοι από όλα τα υπουργεία (και όχι μόνο του οικείου), β) έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τελευταία φορά που έγιναν κρίσεις στο δημόσιο.

Αν και υπολογίζεται ότι οι τοποθετήσεις των νέων γενικών διευθυντών στις συγκεκριμένες θέσεις θα γίνουν ανάμεσα στα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, καλό θα είναι οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν ότι το σχετικό χρονοδιάγραμμα θα εξαρτηθεί αφενός από τον αριθμό των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν, αφετέρου από τον αριθμό τυχόν ενστάσεων.

Η διαδικασία επιδιώκεται να διεξαχθεί με απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία. Να σημειωθεί ότι στη διάρκεια των δομημένων συνεντεύξεων θα τηρηθούν πρακτικά που θα είναι προσβάσιμα από όλους τους υποψηφίους.

Η συνέντευξη θα διεξαχθεί πάνω σε δύο θεματικές ενότητες με τη διεξαγωγή ερωτήσεων κλειστού και ανοιχτού τύπου, καθώς και συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εξεταστή και υποψηφίου. Στόχος της διαδικασίας είναι η εξέταση των διοικητικών ικανοτήτων του υποψηφίου στη λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών, καθώς και στη διαχείριση κρίσεων, εντός συγκεκριμένων χρονικών περιθωρίων.

Η δομημένη συνέντευξη θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

α) συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα της προκηρυσσόμενης θέσης, σε συνάρτηση με τα προσόντα του υποψηφίου, βάσει του βιογραφικού του και του προσωπικού του μητρώου,

β) ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος.

Στο στάδιο αυτό, ένα μέλος του ΕΙΣΕΠ θα θέτει στον υποψήφιο ένα σενάριο διοίκησης καλώντας τον να αναπτύξει τρόπους διαχείρισής του.

Κάθε θεματική ενότητα θα βαθμολογείται με 500 μόρια κατ’ ανώτατο όριο (το σύνολο των δύο ενοτήτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια). Για τη μοριοδότηση, πέρα από τις αξιολογούμενες ικανότητες του υποψηφίου στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και στη διαχείριση κρίσεων, θα λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, χαρακτηριστικά ηγεσίας υπό συνθήκες πίεσης και η ικανότητα συντονισμού. Οι αξιολογητές υποχρεούνται να λαμβάνουν επίσης υπόψη και το περίγραμμα της προκηρυσσόμενης θέσης.

Οι υποψήφιοι θα καλούνται για τη συνέντευξη χωριστά, κατ’ αλφαβητική σειρά. Η χρονική διάρκεια της δομημένης συνέντευξης, με στόχο την ισότιμη μεταχείριση των υποψηφίων, θα είναι μεταξύ 30 λεπτών ώς 1 ώρας για τις θέσεις γενικών διευθυντών

Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης θα προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών του συμβουλίου. Η μοριοδότηση κάθε μέλους θα πρέπει να αιτιολογείται συνοπτικά για κάθε ενότητα της συνέντευξης.

Το επόμενο στάδιο των κρίσεων

Οι κρίσεις στις πρώτες 20 θέσεις γενικών διευθυντών αποτελούν το πρώτο στάδιο επιλογής στελεχών σε θέσεις ευθύνης. Πρόκειται για το πρώτο εσπευσμένο στάδιο καθώς, μετά την εκπνοή της προθεσμίας της 15ης Φεβρουαρίου, λίγοι δημόσιοι φορείς ανταποκρίθηκαν και έστειλαν επικαιροποιημένα οργανογράμματα. Έτσι, η απόφαση να «σπάσουν» σε δύο τα στάδιο των κρίσεων έγινε υπό τον κίνδυνο να καθυστερήσει περαιτέρω η διαδικασία, όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, καθώς για την υλοποίηση του νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο, απαιτείται να αποτυπώνονται στα οργανογράμματα τα περιγράμματα θέσεων ευθύνης.

Έτσι, προκειμένου να «ξεμπλοκάρει» τη διαδικασία για την επιλογή γενικών διευθυντών και με πρόθεση να «τρέξει» το συντομότερο δυνατό το νέο σύστημα για την ανάδειξη προϊσταμένων, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκήρυξε πρώτα τις θέσεις γενικών διευθυντών που είναι «οριζόντιες» και υπάρχουν σε όλους τους φορείς. Τέτοιες είναι οι θέσεις γενικών διευθυντών Οικονομικών και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η απόφαση να προκηρυχθούν ξεχωριστά έγκειται στο ότι ούτως ή άλλως οι συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης υπάρχουν σε όλα τα υπουργεία και δεν θα επηρεαστούν επί της ουσίας από την επικαιροποίηση των οργανογραμμάτων. Στη συνέχεια θα προκηρυχθούν και οι υπόλοιπες θέσεις γενικών διευθυντών, εφόσον έχουν αποτυπωθεί και τα υπόλοιπα οργανογράμματα.

Τον τρόπο βαθμολόγησης και επιλογής των προϊσταμένων και των manager στο Δημόσιο αναλύει με σχετική εγκύκλιο το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Εκεί περιγράφονται αναλυτικά οι τρόποι βαθμολόγησης των υπαλλήλων και η μέθοδος επιλογής τους στο σύστημα προαγωγών. (Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ).

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Στην ιστοσελίδα του, το υπουργείο έχει αναρτήσει τις παρακάτω ερωτήσεις και απαντήσεις, που περιγράφουν την ουσία όλων των πτυχών και των αρχών που διέπουν το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων (δηλαδή γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηματαρχών).

Αναλυτικότερα:

  1. Ποια είναι τα οφέλη από το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων

Αποκομματικοποίηση
Η μετάβαση από την πελατειακή συγκρότηση της ιεραρχίας της δημόσιας διοίκησης όπως κατοχυρώθηκε ως μεταμφιεσμένη μεταρρύθμιση επί υπουργίας Μητσοτάκη σε ένα πραγματικά λειτουργικό, διαφανές, αντικειμενικό και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής με ολιστική θεώρηση το οποίο λαμβάνει υπόψη του το σύνολο της προσωπικότητας των υπαλλήλων νοηματοδοτεί την ρήξη του ομφάλιου λώρου στις σχέσεις Κόμματος και Δημοσίων Υπαλλήλων.

Οικονομικό – διοικητικό όφελος
Η αξιοποίηση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και η ανάδειξή τους με κριτήρια την επιστημονική και διοικητική τους γνώση και εμπειρία, με τρόπο αξιοκρατικό, διαφανή και αδιάβλητο, δίνει τη δυνατότητα σε μεγάλες ομάδες ανθρώπων που δεν είχαν ταυτιστεί με κομματική και πελατειακή εξάρτιση να αναδείξουν τις ικανότητές και να λάβουν ενεργά μέρος στη συγκρότηση μιας σύγχρονης δημόσιας διοίκησης. Η αξιοποίηση του συνόλου ανθρώπινου κεφαλαίου της δημόσιας διοίκησης, η βελτίωση της παραγωγικότητας και η σύνδεση της προσωπικής και επαγγελματικής αξίας με τη σταδιοδρομία στοιχειοθετούν πραγματική μεταρρύθμιση.

Κοινωνικό όφελος
Η διαφάνεια και η αξιοκρατία στην επιλογή των προϊσταμένων και στην αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών και των στελεχών της δημόσιας διοίκησης συνιστούν το πρότυπο αντίληψης της Κυβέρνησης για τις σχέσεις μεταξύ Κράτους – Πολιτών. Η ανατροπή των πελατειακών σχέσεων και η ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής λογοδοσίας της διοίκησης αποτελεί εχέγγυο απελευθέρωσης των παραγωγικών δυνατοτήτων της κοινωνίας, δίνοντας νέα αξία στη δημόσια σφαίρα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών.

2. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων

Για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις ομάδες κριτηρίων:
α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,
β) Μοριοδότηση βάσει εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,
γ) Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και,
δ) Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.

3. Από ποιους γίνεται η επιλογή προϊσταμένων

Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π), Σμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) και Υπηρεσιακά Συμβούλια

4. Ποιοι μπορούν να μετέχουν στην επιλογή Γενικών Διευθυντών

– Κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ
– Προϊστάμενοι γενικής διεύθυνσης για ένα έτος τουλάχιστον ή
– Προϊστάμενοι Διεύθυνσης για 3 τουλάχιστον έτη ή
– Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου ή
– Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή
– Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με 8 έτη στον Βαθμό Α ή
– Υπάλληλοι ΠΕ με 10 έτη στο Βαθμό Α

5. Ποιοι μπορούν να μετέχουν στην επιλογή Προϊσταμένων Διεύθυνσης

– Κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ
– Προϊστάμενοι Διεύθυνσης για 1 τουλάχιστον έτος ή
– Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου ή απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με έξι τουλάχιστον πλεονάζοντα έτη στο βαθμό Α’ ή
– Προϊστάμενοι Τμήματος για 3 έτη ή
– Κάτοχοι του βαθμού Α’ με δέκα χρόνια τουλάχιστον πλεονάζοντα έτη σε αυτόν.

6. Ποιοι μπορούν να μετέχουν στην επιλογή Προϊσταμένων Τμήματος

– Κάτοχοι του βαθμού Α’.

7. Κριτήρια

Μοριοδότηση βάσει τυπικών/εκπαιδευτικών και άλλων προσόντων:
– Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου ή μεταπτυχιακού τίτλου
– Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
– Βάσει εμπειρίας και άσκηση καθηκόντων ευθύνης
– Βάσει αξιολόγησης
– Βάσει δομημένης συνέντευξης από ειδικά συμβούλια με τη συμμετοχή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

8. Αξιολόγηση

– Με βάση των μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας
– Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου δεν λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση

9. Δομημένη Συνέντευξη

– Διενεργείται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π. για τις θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διεύθυνσεων και το Σ.Ε.Π. για τις θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων.
– Σκοπός της είναι το Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου σε σχέση με τη θέση ευθύνης για την οποία κρίνεται. Λαμβάνεται υπόψη το προσωπικό μητρώο.
– Δύο θεματικές ενότητες:
• Ερωτήσεις σχετικές με το αντικείμενο του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, τις δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου
• Ανάπτυξη υποθετικού σεναρίου (situational interview). Ο υποψήφιος θα επιλέγει με κλήρωση ερωτήσεις για ένα υποθετικό σενάριο από τράπεζα ερωτήσεων που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!