Απόσπαση υπαλλήλων σε τμήμα της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης

Το Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση στο Γραφείο της Γενικής Επιθεωρήτριας, με σύμβαση 3ετούς διάρκειας με δυνατότητα παράτασης για ισάριθμα χρονικά διαστήματα, συνολικά επτά (7) ατόμων-Υπαλλήλων (Μονίμων ή με σύμβαση ΙΔΑΧ) του Δημοσίου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ., των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και των Δημόσιων Επιχειρήσεων ή Επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, Γ.Ε.Δ.Δ., Αθήνα Αττικής

3ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς, Γ.Ε.Δ.Δ., Αθήνα Αττικής

2ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, Γ.Ε.Δ.Δ., Αθήνα Αττικής.

Δεν επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά (συνημμένα ακριβή φωτοαντίγραφα), είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση:

Γραφείο της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης, Διεύθυνση Γραμματείας, 2ος όροφος, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αμπελόκηποι, Αθήνα Αττικής.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6470375 (εσωτ. 150), (11:00π.μ. – 13:00μ.μ.).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-05-2019 έως και 17-05-2019 (15.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ι43ΟΡΡ6-541/document

ΔΗΜΟΣΙΟ, ΓΕΔΔ, ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!