«Προίκα» σε άπορα κορίτσια δίνει ο δήμος Πεντέλης (δικαιολογητικά)

O Δήμος Πεντέλης ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Διαχείρισης του Κληροδοτήματος Κ. Καλαμβόκη πρόκειται διανείμει το ποσό των εσόδων που αναλογεί στα άπορα κορίτσια της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων, που παντρεύτηκαν το 2015, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα δημοτολόγια της νυν Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων και τέως Δήμου Μελισσίων από επταετίας (πριν το έτος τέλεσης του γάμου). Αντίστοιχο πόσο θα διανείμει και στα άπορα κορίτσια της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων, που παντρεύτηκαν το 2016, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα δημοτολόγια της νυν Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων και τέως Δήμου Μελισσίων από επταετίας (πριν το έτος τέλεσης του γάμου). Ανάλογες αποφάσεις υπάρχουν και για άλλες κατηγορίες άπορων παιδιών.

Δείτε τα έγγραφα με τα δικαιολογητικά

ΝΥΦΕΣ 1

ΝΥΦΕΣ 2

ΑΠΟΡΑ ΠΑΙΔΙΑ 1

ΑΠΟΡΑ ΠΑΙΔΙΑ 2

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΝΥΦΕΣ, ΠΡΟΙΚΑ


Αφήστε μια απάντηση