Θέση Γιατρού στο ΚΥΑΔΑ

Aνακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υποστήριξη Λειτουργιών ΚΥΑΔΑ πρόγραμμα πρόληψης και διατήρησης καλής υγείας φιλοξενουμένων στους ξενώνες του ιδρύματος», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΙΑΤΡΟΙ, ΚΥΑΔΑ


Αφήστε μια απάντηση