Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Μειονοτικά Σχολεία

Πρόσληψη 50 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ73 ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018. Οι προσληφθέντες θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των περιοχών πρόσληψης, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


Αφήστε μια απάντηση