Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Μειονοτικά Σχολεία...

Πρόσληψη 50 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ73 ως π...

Πώς φορολογείται το εισόδημα σχολικών επιτροπών & εφορειών μ...

Εγκύκλιο για τον τρόπο φορολόγησης, των εσόδων που αποκτούν οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφ...