Ποιες θέσεις εργασίας ζητά να καλύψει η Creta Farm (λίστα)

Kενές Θέσεις Εργασίας ζητά να καλύψει η Creta Farm ο πλέον εξειδικευμένος όμιλος επιχειρήσεων κρέατος και αλλαντικών στην Ελλάδα.

Δείτε αναλυτικότερες λεπτομέρειες εδώ

Οι θέσεις είναι οι εξής:

Τίτλος Περιοχή

Brand Manager (BM_012017) ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑ Brand Manager
Credit & Payables Controller (CPC_0917) ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑ Credit & Payables Controller
Production Trainee (PT_012017) ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑ Production Trainee
Βοηθός Ψυκτικού (ΒΥ_0118) ΕΛΛΑΔΑ/ ΡΕΘΥΜΝΟ Βοηθός Ψυκτικού
Διευθυντής Εργοστασίου (DE_012017) ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑ Διευθυντής Εργοστασίου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΗΜ_012017) ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Οδηγός επικαθήμενου φορτηγού (OEF_012017) ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑ Οδηγός επικαθήμενου φορτηγού
Πρακτικός Μηχανικός (PM_011017) ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑ Πρακτικός Μηχανικός
Προϊστάμενος Συσκευασίας (PS_01018) ΕΛΛΑΔΑ/ ΡΕΘΥΜΝΟ Προϊστάμενος Συσκευασίας
Πωλητής Ex-Van (SAL_XVAN_0118) ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑ Πωλητής Ex-Van