1.666 μόνιμες προσλήψεις στην Υγεία -Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΥΓΕΙΑ, ΑΣΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΜΟΝΙΜΕΣ


Αφήστε μια απάντηση