Δ. Καλαμάτας: Υπέγραψε 50 συμβάσεις απασχόλησης εργατών

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας υπέγραψε, σήμερα Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017, 48 συμβάσεις απασχόλησης εργατών Καθαριότητας και 2 συμβάσεις εργατών Κοιμητηρίου, σε εφαρμογή οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. Οι συμβάσεις έχουν διάρκεια μέχρι 31/3/2018, καθώς εκτιμάται ότι έως τότε θα έχει εκδοθεί ο προσωρινός πίνακας διοριστέων, στο πλαίσιο διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, που θα διεξαχθεί.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ


Αφήστε μια απάντηση