Θέση Κοινωνικού λειτουργού στο Δ. Καλαμαριάς

O δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα άτομο για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ