Θέσεις χειριστών μηχανημάτων στο Δ. Κόνιτσας

Ο Δήμος Κόνιτσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, με την παρακάτω ειδικότητα, και τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα για τη χρονική περίοδο δύο (2) μηνών.

Καταγραφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ


Αφήστε μια απάντηση