Προσλήψεις 9 ατόμων στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά 9 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΕΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ