Προσλήψεις 15 ατόμων στα ΕΛΤΑ

Tα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Νομό Χαλκιδικής και στο Νομό Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΛΤΑ