Πρόσληψη μηχανοτεχνίτη στο Δ. Νάουσας

O δήμος Νάουσας πρόκειται να προσλάβει ένα μηχανοτεχνίτη οχημάτων με σύμβαση ΙΔΟΧ για 8 μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ