Πρόσληψη ατόμου στο Χαροκόπειο

Στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Υποστηρικτικές Δράσεις λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 2017-2021», ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο με σύμβαση έργου με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα, ζητείται: ένας κάτοχος πτυχίου κατηγορίας ΠΕ Νομικών Επιστημών κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ, 1 ΑΤΟΜΟ


Αφήστε μια απάντηση