Προσλήψεις τεσσάρων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Στην προκήρυξη τεσσάρων θέσεων διαδικτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά η Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Συγκεκριμένα:

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  • Μια (1) θέση στο αντικείμενο «Βιοπληροφορική» για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθήματος «Βιοπληροφορική» (υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης 6ου εξαμήνου).
  • Μια (1) θέση στο αντικείμενο «Γραφικά με Υπολογιστές» για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθήματος «Γραφικά με Υπολογιστές» (υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης 6ου εξαμήνου.
  • Μια (1) θέση στο αντικείμενο «Κατανεμημένη Τεχνητή Νοημοσύνη» για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθήματος «Κατανεμημένη Τεχνητή Νοημοσύνη» (υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης 8ου εξαμήνου).
  • Μια (1) θέση στο αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο» για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο» (υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης 8ου εξαμήνου).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ