Προσλήψεις μουσικών στο Δ. Νέας Ιωνίας

Ανακοινώνεται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά τρία (03) άτοµα καλλιτεχνικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας του Ν. Αττικής , µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Οργάνωση των πολιτιστικών- καλλιτεχνικών τµηµάτων του Νοµικού Προσώπου και του Ωδείου ∆ήµου Νέας Ιωνίας».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΩΔΕΙΟ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ


Αφήστε μια απάντηση