Προσλήψεις εκπαιδευτών στο Σιβιτανίδειο Ίδρυμα

Στα πλαίσια προγραμμάτων συνεχιζόµενης κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, το Σιβιτανίδειο Ίδρυμα ανακοίνωσε την πρόσκληση ενδιαφέροντος εκπαιδευτών προκειμένου να καλυφτούν ανάγκες σε διάφορους τομείς και ειδικότητες των προγραμμάτων αυτών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΕΣ


Αφήστε μια απάντηση