Προσλήψεις 6 ατόμων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π. Bορείου Αιγαίου

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Bορείου Αιγαίου θα προσλάβει έξι (6) υπαλλήλους ως Επικουρικό Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών .

ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

ΤΕ Λογιστικής

ΔΕ Τεχνικού (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΓΕΙΡΩΝ)

ΔΕ Τεχνικού (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ)

ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό προσωπικό- Τραυματιοφορέων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


Αφήστε μια απάντηση