Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δ. Κάτω Νευροκοπίου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 4 ατόµων για την υλοποίηση της συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης «∆ΟΜΗΣΙΤΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ» στο πλαίσιοτου Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»-ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΕΚΤ» – ΤΙΤΛΟΣ: «∆ΡΑΣΗ 9iv.24.2 ∆ΟΜΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ», του ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ


Αφήστε μια απάντηση