Προσλήψεις 27 Γυμναστών στο Δ. Κηφισιάς

Tν Ν.Π.∆.∆.» Δημήτριος Βικέλας» του δήμου Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη 27 πτυχιούχων φυσικής αγωγής για 8 μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ