Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 20 ατόμων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ