Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Παιανίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών
Δήμου Παιανίας: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παιανίας».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ