Προσλήψεις 2 ατόμων στην Eφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΗΕΤΙΩΝΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» και συγκεκριμένα του εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων, διάρκεια σύμβασης, έδρα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ) για χρονικό διάστημα 5 (πέντε ) μηνών (εφόσον παραταθούν οι εργασίες του έργου και υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ


Αφήστε μια απάντηση