Προσλήψεις 18 ατόμων στο Δ. Λάρισας

Ανακοινώνεται η πρόθεση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος προσωρινής στέγασης υποψηφίων προς μετεγκατάσταση και αιτούντων άσυλο ( Πρόγραμμα Relocation της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους πρόσφυγες) χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2017.

• Ένας (1) Συντονιστής Έργου

• Ένας (1) Οικονομικός Διευθυντής

• Ένας (1) Διευθυντής Προσωπικού / Διοίκησης

• Ένας (1) Διευθυντής Παροχών και Προμηθειών

• Ένας (1) Λογιστής

• Ένας (1) Βοηθός Δεδομένων /Δράσεων Ενημέρωσης Διοίκησης

• Ένας (1) Συντονιστής Υπηρεσιών

• Ένας (1) Κοινωνικός Επιστήμονας

• Δύο (2) Κοινωνικοί Λειτουργοί

• Δύο (2) Επόπτες Στέγασης

• Τρείς (3)Διερμηνείς

• Δύο (2) Συνοδούς

• Ένας (1)Οδηγός

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ


Αφήστε μια απάντηση